Auktoriserad revisor

Yrket där endast dina kunskaper och ditt nätverk sätter gränser för dina arbetsuppgifter
Revisor är yrket där endast dina kunskaper och ditt nätverk sätter gränser för dina arbetsuppgifter. Den huvudsakliga uppgiften för en revisor är att granska redovisningar och hur styrelser förvaltar organisationerna som de företräder.

Som revisor kan du välja mellan att driva egen revisionsbyrå eller ta en anställning på en revisionsbyrå. En revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av rapporter som revisorn bestyrker. Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part.

Utbildningar för dig som är auktoriserad revisor

 
Stockholm

Revision av svåra poster

 

Revisorsdagarna

 
Stockholm 5 mars

Avvikande revisionsberättelser

 
Stockholm

Effektiv revision med kvalitet

 
Stockholm

Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter

 
Stockholm

Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

 
Göteborg
Fler datum tillgängliga

Revision i bostadsrättsföreningar

Relevant litteratur