Auktoriserad revisor

Yrket där endast dina kunskaper och ditt nätverk sätter gränser för dina arbetsuppgifter
Revisor är yrket där endast dina kunskaper och ditt nätverk sätter gränser för dina arbetsuppgifter. Den huvudsakliga uppgiften för en revisor är att granska redovisningar och hur styrelser förvaltar organisationerna som de företräder.

Som revisor kan du välja mellan att driva egen revisionsbyrå eller ta en anställning på en revisionsbyrå. En revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av rapporter som revisorn bestyrker. Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part.

Utbildningar för dig som är auktoriserad revisor

 

Revision av svåra poster

 
Dublin 25-28 oktober
Fler datum tillgängliga

Revisorsdagarna 2018

 
Göteborg 22 oktober
Fler datum tillgängliga

Avvikande revisionsberättelser

 
Göteborg 24 oktober
Fler datum tillgängliga

Effektiv revision med kvalitet

 
Stockholm 23 november
Fler datum tillgängliga

Skattedagen 2018 för revisorer och redovisningskonsulter

 

Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

 
Göteborg 14 november
Fler datum tillgängliga

Revision i bostadsrättsföreningar

Relevant litteratur