Auktoriserad revisor

Yrket där endast dina kunskaper och ditt nätverk sätter gränser för dina arbetsuppgifter
Revisor är yrket där endast dina kunskaper och ditt nätverk sätter gränser för dina arbetsuppgifter. Den huvudsakliga uppgiften för en revisor är att granska redovisningar och hur styrelser förvaltar organisationerna som de företräder.

Som revisor kan du välja mellan att driva egen revisionsbyrå eller ta en anställning på en revisionsbyrå. En revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av rapporter som revisorn bestyrker. Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part.

Utbildningar för dig som är auktoriserad revisor

 
Stockholm 14 november

Revision av svåra poster

 

Utbildningsdag för licensierade revisorer i finansiella företag

Nyhet
Berlin, DE 23-26 november

Revisorsdagarna 2017

 
Stockholm 15 november
Fler datum tillgängliga

Avvikande revisionsberättelser

 
Göteborg 25 oktober
Fler datum tillgängliga

Effektiv revision med kvalitet

 
Stockholm 5 december
Fler datum tillgängliga

Skattedagen 2017 – för revisorer och redovisningskonsulter

 
Stockholm

Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

 
Digital kurs

Skatt och moms – webbinarieserie 2017/2018

 
Stockholm 1 december

Revision i bostadsrättsföreningar

Relevant litteratur