Redovisningskonsult – bas

Utbildningsplaner för redovisningskonsulter
FAR har tagit fram specialanpassade utbildningsplaner för dig som är redovisningskonsult. Utbildningsplanerna fungerar som vägledning och hjälp för dig i din karriärplanering under praktiktiden fram till auktorisation.

* Specialanpassade kurser för dig som är redovisningskonsult. Kurserna ger dig baskunskaperna för Redovisningskonsultexamen.

NIVÅ 1

Antal timmar
Moms I 14
Beskattningsrätt I för redovisningskonsulter* (vilande) 21
Bokslutsredovisning I – avstämningar och månadsbokslut 21
Skatt I – deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB 14
Skatt I – deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag 14
Skatt I – deklaration och beskattning 21

NIVÅ 2

Antal timmar
Rollen som redovisningskonsult I 14
Moms II 14 
Bokslutsredovisning II – årsbokslut 28
Värdering av varulager och pågende arbeten 14

Skatt II – beskattning i ägarledda företag

21 

NIVÅ 3

Antal timmar
Rollen som redovisningskonsult II 14
Skatt III – beskattning av aktiebolag 21
Moms vid internationell handel 7
Bokslutsredovisning III – fördjupning och årsredovisning 21
Ekonomi- och verksamhetsstyrning 14
Koncernredovisning I 21
Bolagsrätt och obestånd 14
IFRS-grundläggande 7
Fällor och fel – aktualitetsdag för redovisningskonsulter 7
Rekokurs (obligatorisk)   
Förberedelsekurs inför redovisningskonsulter (rekommenderas)  7

Så här går du vidare

Innan du påbörjar utbildningsplanen för att bli auktoriserad redovisningskonsult är det viktigt att du uppnått den teoretiska nivån för auktorisation. Är du osäker på vilken nivå du ligger på, kontakta Robert Wennberg så hjälper han dig. 

Redovisningskonsultexamen

Läs mer om redovisningskonsultexamen på far.se

För att blir auktoriserad redovisningskonsult krävs medlemskap i FAR

Läs mer om medlemskap i FAR

Nästa steg

Vidareutbildning för dig som är auktoriserad redovisningskonsult