Redovisningskonsult – bas

Utbildningsplaner för redovisningskonsulter
FAR har tagit fram specialanpassade utbildningsplaner för dig som är redovisningskonsult. Utbildningsplanerna fungerar som vägledning och hjälp för dig i din karriärplanering under praktiktiden fram till auktorisation.

* Specialanpassade kurser för dig som är redovisningskonsult. Kurserna ger dig baskunskaperna för Redovisningskonsultexamen.

NIVÅ 1

Antal timmar
Grundläggande moms – online  
Grundläggande skatt – online
 
Redovisningskonsulten I 14
Bokslutsredovisning I – avstämningar och månadsbokslut 21
Skatt I – deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB 14
Skatt I – deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag 14
Skatt I – deklaration och beskattning 21

NIVÅ 2

Antal timmar
Redovisningskonsulten II 14
Moms I 14
Bokslutsredovisning II – årsbokslut 28
Värdering av varulager och pågende arbeten 14
Skatt II – beskattning i ägarledda företag 21
   

NIVÅ 3

Antal timmar
Skatt III – beskattning av aktiebolag 21
Moms vid internationell handel 7
Moms II 14
Bokslutsredovisning III – fördjupning och årsredovisning 21
Ekonomi- och verksamhetsstyrning 14
Koncernredovisning I 21
Bolagsrätt och obestånd 14
IFRS-grundläggande 7
Uppdatering för redovisningskonsulter 7
Rekokurs (obligatorisk för dig som inte går förberedelsekursen)  7
Förberedelsekurs (ink. Rekokurs) inför redovisningskonsulter (rekommenderas) 11

Så här går du vidare

Innan du påbörjar utbildningsplanen för att bli auktoriserad redovisningskonsult är det viktigt att du uppnått den teoretiska nivån för auktorisation. Är du osäker på vilken nivå du ligger på, kontakta Robert Wennberg så hjälper han dig. 

Redovisningskonsultexamen

Läs mer om Redovisningskonsultexamen

För att blir auktoriserad redovisningskonsult krävs medlemskap i FAR

Läs mer om medlemskap i FAR

Nästa steg

Vidareutbildning för dig som är auktoriserad redovisningskonsult