Kvalificerad ekonom, mindre företag – K2

Utbildningar för dig som är kvalificerad företagsekonom i mindre företag.

Bokslutsredovisning  
Bokslut II  – årsbokslut 3 dgr 
Bokslut III – fördjupning och årsredovisning 3 dgr
   
Kvalificerad redovisning  
Hållbarhetsredovisning 1 dag
   
Skatt och moms  
Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag 2 dgr
Förmåner och representation 1 dag
Aktuella momsfrågor 1 dag
Moms vid internationell handel 1 dag
   
Controlling  
Ekonomi- och verksamhetsstyrning 2 dgr
Controllerutbildning 3 dgr
Certifierad controller – 1-årsprogram 14 dgr
Ekonomichefsutbildning 4 dgr
Certifierad ekonomichef – 1-årsprogram 10 dgr
  1 dag
   
Aktualitetsdagar  
Controllerdagen 1 dag
Redovisningsdagen 1 dag
Skattedag för ekonomichefer och redovisningsansvariga 0,5 dag
   
Utbildningar online
Nya webbinarier kommer till hösten Webbinarium
K2-regelverket Online