Kvalificerad ekonom, mindre företag – K2

Utbildningar för dig som är kvalificerad företagsekonom i mindre företag.

BOKSLUTSREDOVISNING  
Bokslut II  – årsbokslut 3 dgr 
Bokslut III – fördjupning och årsredovisning 3 dgr
   
SKATT OCH  MOMS  
Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag 2 dgr
Aktuella momsfrågor 1 dag
Moms vid internationell handel 1 dag
   
CONTROLLING  
Ekonomi- och verksamhetsstyrning 2 dgr
Controllerutbildning 3 dgr
Controllern som kommunikatör 2 dgr
Certifierad controller – 1-årsprogram 14 dgr
Ekonomichefsutbildning 4 dgr
Certifierad ekonomichef – 1-årsprogram 10 dgr
Utveckling och automatisering av ekonomifunktionen 1 dag
   
AKTUALITETSDAGAR  
FAR.s Controllerdag 1 dag
Redovisningsdagen 1 dag
Skattedag för ekonomichefer och redovisningsansvariga 0,5 dag
Fastighetsdagen 1 dag
   
UTBILDNINGAR ONLINE
K2-regelverket Ca 120 minuter