Kvalificerad företagsekonom

För dig som är kvalificerad företagsekonom är utbildning viktigt för att du ska upprätthålla din kompetens och känna dig trygg i de problemställningar som du ställs inför i din yrkesroll. FAR:s utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom redovisning, skatt och moms samt controlling.

För att du lättare ska kunna hitta rätt utbildning har vi delat upp utbildningsplanerna utifrån storleken på ditt företag.