Auktoriserad revisor – utbildningsstege inför examen

För att bli auktoriserad revisor krävs att du avlägger Revisorsexamen. Provet ges i Revisorsinspektionens regi. För att få avlägga examen krävs både teoretisk och praktisk utbildning

Teoretisk utbildning

Sedan 2018 finns det nya utbildningskrav om vilken teoretisk och praktisk utbildning du behöver för att få avlägga revisorsexamen (RIFS 2018:1). Du kan läsa mer om kraven, vad som byrån behöver göra samt vad du bör tänka på under praktiken här [länk till Auktoriserad revisor – utbildning inför examen]. Fram till 2024 finns även möjlighet att åberopa de tidigare utbildningskraven som anges i Revisorsinspektionens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

Att nå lärandemålen för att kunna bli auktoriserad

Förutom den formella teoretiska utbildningen enligt utbildningskraven behöver de blivande auktoriserade revisorerna nå samtliga lärandemål för att vara en bra revisor och för att klara examen. Det kräver fler kurser och praktik kopplad till kunskapen. Utbildningsstegen är anpassad utifrån en normal utvecklingstakt och med en examen inom företagsekonomi. Kurserna syftar till att fördjupa kunskaper, koppla till praktiken samt att ämnesområde 6–10 ska ha studerats med godkänt resultat vid revisionsföretag.
Läs mer: Nya lärandemålen – så blir du auktoriserad revisor

Utbildningsstege inför revisorsexamen 

År 0–1 Antal timmar
Revision I 35
Skatt I – deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag 14
Skatt I – deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB 14
Moms I 14
Bokslut II – årsbokslut 21
   
År 1–2 Antal timmar
Revision II 35
Skatt II – beskattning i ägarledda företag 21
Bokslut III – fördjupning och årsredovisning  21
Kunskapstest för revisorsassistenter
Kunskapstestet är tänkt att vara en hjälp på din väg mot revisorsexamen.
 
   
År 2–4 Antal timmar
Revision III 35
Skatt III – beskattning av aktiebolag 21
Koncernredovisning I 21
Varulager – värdering och redovisning 7
Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning 14
Företagsvärdering och företagsöverlåtelser 14
IFRS – grundläggande 7
Bolagsrätt och obestånd 14
   
År 4–6 Antal timmar
Avvikande revisionsberättelser  7
Moms II  21
Koncernredovisning II 14 
IFRS – fördjupning 14 
Förberedelsekurs inför revisorsexamen 35

Revisorsexamen

Examensproven ges i Revisorsinspektionen (RI) regi. De anordnas två gånger om året, i maj och december. För att prov ska anordnas i maj krävs att minst 20 sökande uppfyller kraven för att få avlägga provet.

Revisorsinspektionen

RI är tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. RI sorterar under Justitiedepartementet. Ett av RI inrättat examensråd svarar för utformning av proven. I examensrådet ingår representanter för revisionsbranschen och företagsekonomisk högskoleutbildning.

FAR:s kunskapstest

Kunskapstestet är tänkt att vara en hjälp på din väg mot godkännande som revisor. Det är lämpligt att skriva kunskapstestet när du praktiserat mellan 1,5 och 2 år. Vi rekommenderar att du innan testet gått kursen Revision II eller motsvarande.

Syftet med testet är att du själv ska få en uppfattning om dina kunskaper. Kunskapstestet utgör även ett underlag för dig och din handledare vid planering av dina kommande arbetsuppgifter och utbildning inför revisorsexamen.

Skrivtiden är sju timmar och alla hjälpmedel är tillåtna, förutom kontakt med andra personer. Du har även möjlighet att skriva testet på din arbetsplats.
Läs mer: FAR:s kunskapstest