Auktoriserad revisor – vidareutbildning

För dig som är auktoriserad revisor är utbildning viktig för att upprätthålla din kompetens. FARs utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom redovisning, skatt och moms samt aktuella problemställningar som du ställs inför i din yrkesroll.

Vidareutbildning

Antal timmar

Aktualitet och fördjupningskurser  
Aktualitetsveckan 34
Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier 28
Nyheter och ny praxis i aktiebolagsrätt och redovisningsfrågor – gällande revisorns, styrelsens och vd:s ansvar 30
Revisorsdagarna 21
Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning och skatt 14/18
   
Aktualitetsdagar  
FAR:s branschdagar 12
Fåmanföretagardagen 7
Skattedagen 6
Redovisningsdagen 6
Fastighetsdagen 7
IFRS-dagen 4
Ideella föreningar – civilrätt, redovisning och skatt 7
Stiftelsedagen – civilrätt, redovisning och skatt 7
   
Kvalificerade revisionskurser  
Avvikande revisionsberättelser 7
Väsentlighet och risk 7
Revision i bostadsrättsföreningar 7
Revision av varulager – praktisk fördjupning för kvalificerade revisorer 7
   
Kvalificerade redovisningskurser  
Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3 7
IFRS – fördjupning 14
Kassaflödesanalys för koncern 7
Koncernredovisning II 14
Kontanthandel – redovisning och revision 7
God redovisningssed i bostadsrättsföreningar 7
God redovisningssed i bygg- och anläggningsföretag 7
God redovisningssed i fastighetsföretag 7
   
Kvalificerade skattekurser  
Brush up – skattefrågor i det ägarledda företaget 14
Aktuella momsfrågor 7
   
Digitala utbildningar  
Penningtvätt  
Skatt och moms – webbinarieserie  
Redovisning – webbinarieserier  

Utbildningskrav

En medlem ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning. I FARs yrkesetiska regler, regel 6, behandlas vidareutbildning. Där regleras ett utbildningskrav om minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara. Vidareutbildningskravet är en del i kvalitetskontrollen.

FARs Utbildningsråd har tagit fram ett vägledningsdokument för planering och dokumentation av vidareutbildningen. Hämta dokumentet här (Word)

Utbildningstimmar

Fr. o. m. 1 juli 2011 har FAR justerat antalet vidareutbilningstimmar i enlighet med IFACs gällande regler om effektiva utbildningstimmar. Innehållet i kurserna är det samma men vidareutbildningstimmarna har justerats med 1 timme per kursdag.

Du kan gå kurserna hos FAR, internt inom byrån, eller hos annan utbildningsarrangör.

Medlemskap i FAR

Läs mer om medlemskap i FAR