Auktoriserad revisor – vidareutbildning

För dig som är auktoriserad revisor är utbildning viktig för att upprätthålla din kompetens. FAR:s utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom redovisning, skatt och moms samt aktuella problemställningar som du ställs inför i din yrkesroll.

Vidareutbildning

Antal timmar

Aktualitet och fördjupningskurser  
Aktualitetsveckan 34
Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier 28
Revisorsdagarna 21
Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning och skatt 14/18
   
Aktualitetsdagar  
Fåmanföretagardagen 7
Skattedagen 6
Redovisningsdagen 6
Fastighetsdagen 7
IFRS-dagen 4
Ideella föreningar – civilrätt, redovisning och skatt 7
Stiftelsedagen – civilrätt, redovisning och skatt 7
   
Kvalificerade revisionskurser  
Avvikande revisionsberättelser 7
Revision i bostadsrättsföreningar 7
Revision av varulager – praktisk fördjupning för kvalificerade revisorer 7
Revision av svåra poster 7
Effektiv revision med kvalitet 7
Revisorsdagarna 18
Praktisk revision
7
   
Kvalificerade redovisningskurser  
Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3 7
IFRS – fördjupning 14
Kassaflödesanalys för koncern 7
Koncernredovisning II 14
God redovisningssed i bostadsrättsföreningar 7
God redovisningssed i fastighetsföretag 7
   
Kvalificerade skattekurser  
Brush up – skattefrågor i det ägarledda företaget 14
Aktuella momsfrågor 7
Transfer Pricing 7
Kvalificerade frågor i ägarledda företag och koncerner – avseende redovisning, skatt och civilrätt 30
Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning & skatt 14/18
Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag 14
Kvalificerade skattefrågor i fåmansföretag 14
   
Online (webbinarier)  
Penningtvätt  
Revisionsberättelsen
Förmåner och representation
Nyheter IFRS
Budgetproppen
Revisionsberättelsen
Inför årsslutet
Momsnyheter
Deklaration i K10
Skattemässiga strategier
Bolagsdeklaration
 
   
Onlinekurser   

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Vanliga momsfrågor
Importmoms
Regelverken för KBR och fortsatt drift
Löpande bokföring
K2-regelverket
K3-regelverket
Granskning av KBR och fortsatt drift
Fastighetsmoms 
Intäktsredovisning 
Kassaflödesanalys, grund
Kassaflödesanalys, fortsättning
Grunderna i hållbarhetsredovisning
Styrelsens ansvar
Excel komplett – online
Excelfunktioner fördjupning – online
Excel pivottabeller – online

 

Utbildningskrav

En medlem ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning. I FAR:s yrkesetiska regler, regel 6, behandlas vidareutbildning. Där regleras ett utbildningskrav om minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara. Vidareutbildningskravet är en del i kvalitetskontrollen.

FAR:s Utbildningsråd har tagit fram ett vägledningsdokument för planering och dokumentation av vidareutbildningen. Hämta dokumentet här (Word)

Utbildningstimmar

Fr. o. m. 1 juli 2011 har FAR justerat antalet vidareutbildningstimmar i enlighet med IFACs gällande regler om effektiva utbildningstimmar. Innehållet i kurserna är det samma men vidareutbildningstimmarna har justerats med 1 timme per kursdag.

Du kan gå kurserna hos FAR, internt inom byrån, eller hos annan utbildningsarrangör.

Medlemskap i FAR

Läs mer om medlemskap i FAR