Auktoriserad redovisningskonsult – vidareutbildning

Vidareutbildningsplan för auktoriserade redovisningskonsulter
För dig som är auktoriserad redovisningskonsult är utbildning viktig för att upprätthålla din kompetens. FAR:s utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom redovisning, skatt och moms samt aktuella problemställningar som du ställs inför i din yrkesroll.

Vidareutbildning

Antal timmar

Aktualitet och fördjupningskurser  
Aktualitetsveckan 33
Redovisningskonsultveckan 33
Redovisningskonsultens dagar 21
Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier 28
Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning och skatt 14/18
   
Aktualitetsdagar  
Uppdatering för redovisningskonsulter 7
Aktuella momsfrågor 7
Fåmanföretagardagen 7
Skattedagen 6
Redovisningsdagen 6
Fastighetsdagen 7
IFRS-dagen 4
   
Kvalificerade redovisningskurser  
Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3 7
Koncernredovisning II 14
IFRS – grundläggande 7
IFRS – fördjupning 14
K3 – fördjupning 7
Kassaflödesanalys i praktiken 7
Kassaflödesanalys för koncern 7
God redovisningssed i bostadsrättsföreningar 7
God redovisningssed i bygg- och anläggningsföretag 7
Värdeskapande rapportering för konsulter 7
Hållbarhetsredovisning 7
   
Kvalificerade skattekurser  
Brush up – skattefrågor i det ägarledda företaget 14
Aktuella momsfrågor 7
Förmåner och representation 7
   
Onlinekurser  
Penningtvätt  

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Vanliga momsfrågor
Importmoms
Regelverken för KBR och fortsatt drift
K2-regelverket
K3-regelverket
Fastighetsmoms
Intäktsredovisning
Excel komplett – online
Excelfunktioner fördjupning – online
Excel pivottabeller – online

 
   

Utbildningskrav

En medlem ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning. I FAR:s yrkesetiska regler, regel 6, behandlas vidareutbildning. Där regleras ett utbildningskrav om minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara. Vidareutbildningskravet är en del i kvalitetskontrollen.

Utbildningstimmar

Fr. o. m. 1 juli 2011 har FAR justerat antalet vidareutbilningstimmar i enlighet med IFACs gällande regler om effektiva utbildningstimmar. Innehållet i kurserna är det samma men vidareutbildningstimmarna har justerats med 1 timme per kursdag.

Du kan gå kurserna hos FAR, internt inom byrån, eller hos annan utbildningsarrangör.

Medlemskap i FAR

Läs mer om medlemskap i FAR