Ämne
Yrkesroller
Klassrum/Online
Stad
Rensa
Visar 20 utbildningar.
Praktisk information
Hösten 2019. Pris och datum meddelas senare.
Kursomfattning: 33 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig
Praktisk information
5 mars
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Kursomfattning: 7 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig
Praktisk information
Hösten 2019 (pris ej klart)
Stockholm
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan
Kursomfattning: 14 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig
Praktisk information
Våren 2019
Stockholm
Kursomfattning: 7 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig
Praktisk information
15-16 januari
Stockholm
Tid: 09:00 - 16:00
Kursomfattning: 14 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig
Praktisk information
8-12 april
Stockholm
Ta med dig:
 • FARs Medlemsvolym
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • IFRS-volymen alternativt FAR Online
 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan alt. FAR Online
Tid: 09:30 - 17:00
Kursomfattning: 35 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig
Praktisk information
Datum 3 oktober ( pris ej fastställt)
Stockholm
Kursomfattning: 7 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig
Praktisk information
20 augusti
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Kursomfattning: 7 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig
Praktisk information
29 januari
Stockholm
Fler datum tillgängliga
Tid: 09:30 - 17:00
Kursomfattning: 7 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig
Praktisk information
Hösten 2019, pris ej satt
Stockholm
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
Kursomfattning: 7 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig
Praktisk information
Augusti 2019 (Pris ej fastställt)
Stockholm
Fler datum tillgängliga
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • Miniräknare
Kursomfattning: 35 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig
Praktisk information
November 2019 ( pris ej fastställt)
Göteborg
Fler datum tillgängliga
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision senaste utgåvan
Kursomfattning: 7 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig
Praktisk information
Augusti 2019 (pris ej klart)
Stockholm
Fler datum tillgängliga
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • Miniräknare
Kursomfattning: 35 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig
Praktisk information
25 september
Stockholm
Tid: 09:00 - 17:00
Kursomfattning: 7 vidareutbildningstimmar
Läs mer och anmäl dig