Yrkesetik för skatterådgivare

Som skatterådgivare ställs du ibland inför knepiga etiska dilemman. Under kursen får du en grundläggande genomgång av det yrkesetiska regelverket och frågor kring rådgivaransvar.

Datum Intresseanmälan för onlinekurs
Pris 6 500 kr
Platser kvar Ja
Intresseanmälan

Vi jobbar med att ta fram datum till onlinekursen. Lämna dina kontaktuppgifer i en intresseanmälan så hör vi av oss när vi har allt på plats. 

Intresseamälan är inte bindande.

Datum 7 maj
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Fåtal
Kurslokal
TCO huset Coor konferens
Tid: 09:30 - 17:30
Lärare: Elisabeth Granhage, Peter Lindstrand, Sara Orback
Datum 17 september
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
TCO huset Coor konferens
Tid: 09:30 - 17:30
Lärare: Peter Lindstrand, Uwe Scheele, Sara Orback
Datum 12 november
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
TCO huset Coor konferens
Tid: 09:30 - 17:30
Lärare: Elisabeth Granhage, Sara Orback
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

 

Är du intresserad av att gå kursen online?
För oss är det viktigt att alla som vill fortsätta att lära sig nytt har möjlighet att göra det, även i dessa tider. Skicka gärna in en intresseanmälan (se ovan), vi hör av oss när vi har datum klart. Intresseanmälan är inte bindande.

Vid kursanmälan har du alltid möjlighet att avboka din plats helt utan kostnad 4 veckor innan kursstart. Se FAR:s allmänna villkor

Kursen är en förberedelse för muntlig examen för auktorisation som skatterådgivare och den är obligatorisk för de rådgivare som avser söka auktorisation hos FAR. Under kursen försöker vi även belysa varför etikregler behövs och värdet av auktorisationen.

Du kan läsa mer om auktorisation för rådgivare här.

 

Kursinnehåll

Kursen består dels av en teorigenomgång, dels av Casediskussioner.

Under teoridelen går vi bl.a. igenom de regler som du som auktoriserad skatterådgivare ska känna till:

  • IESBAs Etikkod
  • EtikR 3 Skattetjänster
  • FARs övriga uttalanden

Vid Casediskussionerna diskuterar vi bl.a. varför det är viktigt att man som skatterådgivare jobbar efter etiska regler och försöker ge svar på ett antal intressanta etiska frågeställningar som:

  • När uppkommer rådgivaransvaret?
  • Hur hanterar du information som du inhämtar i uppdraget med tanke på din tystnadsplikt?
  • Hur hanterar man oegentligheter som man upptäcker hos kunden?

Lärare

Sara Orback

Föreningsjurist, FAR AB
Sara är Föreningsjurist på FAR och svarar på juridiska frågor i medlemsrådgivningen. Sara arbetar även med etikfrågor, utbildningsfrågor, kvalitetskontrollen samt GDPR.

Peter Lindstrand

Skattekonsult, PwC

Elisabeth Granhage

Rådgivare, Ernst & Young AB
Elisabeth Granhage är auktoriserad skattekonsult och skattejurist vid EY i Göteborg. Hon arbetar med inkomstskattefrågor för företag och privatpersoner i såväl svenska som internationella frågeställningar. Elisabeth har också mångårig erfarenhet av utbildningar och undervisar i ett flertal ämnen, främst inkomstskatt och tax accounting.

Uwe Scheele

Skattekonsult, Grant Thornton Sweden AB
Uwe är auktoriserad skatterådgivare och kontorschef på Grant Thornton i Karlstad och är ledamot i FARs kvalitetsnämnd för skatterådgivning. Uwe har drygt 25 års erfarenhet av skatterådgivning och arbetar med såväl svensk som internationell inkomstbeskattning, med särskild inriktning på omstruktureringar, avyttringar och etablering av verksamhet i Sverige och utomlands.

Övrigt

Auktorisation av skatterådgivare

Kursen är obligatorisk för de rådgivare som avser att söka auktorisation hos FAR.