Yrkesetik för skatterådgivare

Som skatterådgivare ställs du ibland inför knepiga etiska dilemman. Under kursen får du en grundläggande genomgång av det yrkesetiska regelverket och frågor kring rådgivaransvar.

Datum 11 mars
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Kurslokal
TCO huset Coor konferens
Tid: 09:30 - 17:30
Lärare: Elisabeth Granhage, Sara Orback
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen är en förberedelse för muntlig examen för auktorisation som skatterådgivare och den är obligatorisk för de rådgivare som avser söka auktorisation hos FAR. Under kursen försöker vi även belysa varför etikregler behövs och värdet av auktorisationen.

Du kan läsa mer om auktorisation för rådgivare här.

Kursinnehåll

Kursen består dels av en teorigenomgång, dels av Casediskussioner.

Under teoridelen går vi bl.a. igenom de regler som du som auktoriserad skatterådgivare ska känna till:

  • IESBAs Etikkod
  • EtikR 3 Skattetjänster
  • FARs övriga uttalanden

Vid Casediskussionerna diskuterar vi bl.a. varför det är viktigt att man som skatterådgivare jobbar efter etiska regler och försöker ge svar på ett antal intressanta etiska frågeställningar som:

  • När uppkommer rådgivaransvaret?
  • Hur hanterar du information som du inhämtar i uppdraget med tanke på din tystnadsplikt?
  • Hur hanterar man oegentligheter som man upptäcker hos kunden?

Lärare

Sara Orback

Föreningsjurist, FAR AB
Sara är Föreningsjurist på FAR och svarar på juridiska frågor i medlemsrådgivningen. Sara arbetar även med etikfrågor, utbildningsfrågor, kvalitetskontrollen samt GDPR.

Elisabeth Granhage

Rådgivare, Ernst & Young AB
Elisabeth Granhage är auktoriserad skattekonsult och skattejurist vid EY i Göteborg. Hon arbetar med inkomstskattefrågor för företag och privatpersoner i såväl svenska som internationella frågeställningar. Elisabeth har också mångårig erfarenhet av utbildningar och undervisar i ett flertal ämnen, främst inkomstskatt och tax accounting.

Övrigt

Auktorisation av skatterådgivare

Kursen är obligatorisk för de rådgivare som avser att söka auktorisation hos FAR.