Väsentlighet och risk

En utbildningsdag för dig som är revisor och vill bättra på din kunskap om relevanta ISA.

Just nu finns inget inplanerat kurstillfälle. Kontakta oss på kurs@far.se för mer information

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under kursdagen går vi igenom relevanta ISA och diskuterar, utifrån praktiska exempel, innebörden av begreppen samt vad som krävs för att revisonen ska bli effektiv, det vill säga ”Hur man kommer rätt från början". Begreppen vi ska förhålla oss till när vi utför vår revision är många och viktiga att hålla isär. Övergripande väsentlighet, arbetsväsentlighet, väsentliga konton, väsentliga fel, väsentliga begränsningar, avgörande betydelse, uppenbart betydelselösa fel o.s.v.

I ett litet företag är risken oftast begränsad till ett fåtal områden vilket gör att vi i de flesta fall har en god kännedom om vilka områden som ska granskas. Nästa steg i revisionen blir att bestämma omfattningen av granskningen vilket sker utifrån den övergripande väsentligheten.

Sagt om kursen

Våga lita till magkänslan när du bedömer väsentlighet

 
Bengt Skough
Kursansvarig

Kursinnehåll

Fastställande av övergripande väsentlighet

 • Genomgång av ISA 320
 • Praktiska övningar
 • Genomgång av ISA 320
 • Diskussion om hur nivån för arbetsväsentligheten påverkas av ”ordning och reda”
 • Genomgång av ISA 330
 • Diskussion om hur vi väljer ut väsentliga konton
 • Genomgång av ISA 450
 • Diskussion om nivån för fastställande av ”uppenbart betydelselösa fel”

Fastställande av arbetsväsentlighet

 • Genomgång av ISA 320
 • Diskussion om hur nivån för arnetsväsentligheten påverkas av "ordning och reda"

Hantering av bedömda risker

 • Genomgång av ISA 330
 • Diskussion om hur vi väljer ut väsentliga konton

Utvärdering av funna fel

 • Genomgång av ISA 450
 • Diskussion om nivån för fastställande av "uppenbart betydelselösa fel"

Ingår i utbildningsplan