Värdering av varulager och pågående arbeten

Kursen ger dig kunskaper att lösa frågor som uppkommer i samband med värdering av varulager och pågående arbeten i olika typer av företag.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
19-20 september
12 200 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Pia Abramsson
25-26 oktober
12 200 kr
Göteborg
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Pia Abramsson
4-5 december
12 200 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Pia Abramsson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

De frågor som uppkommer i samband med värdering av varulager och pågående arbeten är ofta komplicerade och innebär svåra överväganden. Vi går igenom de redovisnings- och skattemässiga synpunkterna på varulager och pågående arbeten för annans räkning. Du påminns också om hur du bör planera och genomföra en fysisk inventering. Vidare behandlas vanliga frågeställningar i samband med värdering och redovisning i handelsföretag och tillverkande företag samt i konsult- och entreprenadföretag.

Föreläsningar varvas med grupparbeten.

Kursinnehåll

 • Lager - redovisnings- och skattemässigt
 • Fysisk inventering
 • Värdering i handelsföretag och i tillverkande företag
 • Pågående arbeten i konsult- och entreprenadföretag
 • Redovisningsrådets rekommendationer
 • Bokföringsnämndens allmänna råd

Under kursdagarna arbetar du med konkreta problemställningar som bland annat:

 • Vem som äger lagret när varorna är på väg
 • Beräkning och redovisning av inkurans när det generella avdraget inte räcker till
 • Hur värderingen påverkas av förändringar i kapacitetsutnyttjandet hos det tillverkande företaget
 • Vilka komponenter som kan ingå i kalkyler till grund för varulagervärdering
 • Hur pågående arbeten i konsultföretag, till fast pris respektive löpande räkning, bör redovisas
 • Hur successiv vinstavräkning bör redovisas i tjänste- och entreprenadföretag

Vi utgår från gällande lagar och redovisningspraxis samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 Varulager, BFNAR 2003:3 Intäkter, BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag och Redovisningsrådets rekommendationer där BFNAR inte finns eller saknar uppgift på hur redovisningen skall upprättas, t.ex. RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag.

Lärare

Pia Abramsson

Auktoriserad redovisningskonsult, Abrekon AB
Pia är auktoriserad redovisningskonsult och driver företaget Abrekon AB i Mölndal. Hon har över 20 års erfarenhet av redovisning och revision i ägarledda aktiebolag, samt har anlitats som lärare i bokslutsredovisning i över 10 års tid.