Värdering av varulager och pågående arbeten

Kursen ger dig kunskaper att lösa frågor som uppkommer i samband med värdering av varulager och pågående arbeten i olika typer av företag.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 700 kr rabatt på kurspriset.
Datum Hösten 209 (pris ej klart)
Pris 0 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Ta med dig:
  • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
  • Miniräknare
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

De frågor som uppkommer i samband med värdering av varulager och pågående arbeten är ofta komplicerade och innebär svåra överväganden. Vi går igenom de redovisnings- och skattemässiga synpunkterna på varulager och pågående arbeten för annans räkning. Du påminns också om hur du bör planera och genomföra en fysisk inventering. Vidare behandlas vanliga frågeställningar i samband med värdering och redovisning i handelsföretag och tillverkande företag samt i konsult- och entreprenadföretag.

Föreläsningar varvas med grupparbeten.

Kursinnehåll

  • Lager - redovisnings- och skattemässigt
  • Fysisk inventering
  • Värdering i handelsföretag och i tillverkande företag
  • Pågående arbeten i konsult- och entreprenadföretag
  • Redovisningsrådets rekommendationer
  • Bokföringsnämndens allmänna råd

Under kursdagarna arbetar du med konkreta problemställningar som bland annat:

  • Vem som äger lagret när varorna är på väg
  • Beräkning och redovisning av inkurans när det generella avdraget inte räcker till
  • Hur värderingen påverkas av förändringar i kapacitetsutnyttjandet hos det tillverkande företaget
  • Vilka komponenter som kan ingå i kalkyler till grund för varulagervärdering
  • Hur pågående arbeten i konsultföretag, till fast pris respektive löpande räkning, bör redovisas
  • Hur successiv vinstavräkning bör redovisas i tjänste- och entreprenadföretag

Vi utgår från gällande lagar och redovisningspraxis samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 Varulager, BFNAR 2003:3 Intäkter, BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag och Redovisningsrådets rekommendationer där BFNAR inte finns eller saknar uppgift på hur redovisningen skall upprättas, t.ex. RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag.

Aktuellt just nu

Litteratur