Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen

Företagets ekonomiprocesser har varit föremål för analys och effektivisering under många år.  Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar vilket gör att kraven på ekonomiavdelningen ökar. Ekonomi och SSC-chefer behöver skapa en ökad flexibilitet och tillgänglighet, göra mer avancerade analyser och leverera kundspecifika lösningar, allt detta till en lägre kostnad. I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, processorientering med Leaninfluenser och att få med sig medarbetarna på resan.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Datum 25 oktober
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Jakob Sandberg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Målsättningen med kursen: fokusområdet för utbildningen är hur styrningen av ekonomifunktionen kan möjliggöra både nöjdare kunder och nöjdare medarbetare och detta till en lägre kostnad. Vi kommer i kursens tre delar varva de teoretiska ramverken med hur dessa praktiskt kan tillämpas i en ekonomiorganisation. Vi kommer också att belysa skillnaderna mellan en förvaltande och en utvecklande ekonomifunktion och hur vi tar oss till nästa nivå. Exemplifieringen i kursen bygger på dagsaktuella praktikfall från medelstora och stora företag i Sverige.

Kursen kommer att ge dig både modeller för att utvecklas och ett tankesätt kring hur du får med dig dina medarbetare på resan. Du kommer också att få konkreta tips på vad andra har gjort för att lyckas och vad du ska undvika längs vägen. Efter kursen kommer du kunna identifiera era primära utvecklingsområden och kunna ta fram handlingsplanen för en lyckad utveckling.

Kursen är anpassad för stora och medelstora bolag och för dig som har ett ansvar inom ekonomi. 

Utbildningen är uppdelad i tre delar;

  1. Organisation enligt Shared Service Center-konceptet
  2. Processorientering med Leaninfluenser
  3. Att få med sig medarbetarna på resan.

Den första delen belyser varför och hur man skapar ett Shared Service Center (SSC). Konceptet kring SSC är många gånger misstolkat och innebär allt för ofta endast en samlokalisering av tidigare utspridd ekonomifunktion. Tyvärr innebär detta att verksamheten fortsätter att arbeta i sina gamla processer och inom sin egen silo, den enda skillnaden är att man nu gör det på ett större kontor. Kursen sätter fokus på just denna problematik och hur man från början skapar ett SSC som driver utveckling, både av processer och av medarbetare.

Den andra delen av kursen riktar sig mot hur man med Leansprinciper skapar en ekonomifunktion som kontinuerligt utvecklas. Basen för denna utveckling är att ta ett produktionsperspektiv, dvs att ta kontrollen över funktionen med hjälp av fakta och dessutom organisera sig och styra verksamheten utifrån kundernas behov. Vi kommer under kursen påvisa att Lean lämpar sig precis lika bra i en administrativ miljö som det gör i en producerande miljö. Vi kommer också introducera några av verktygen som används inom och hur dessa kan tillämpas inom en ekonomiavdelning.

Innan vi går igenom den tredje delen kommer vi att redovisa två praktikfall från projekt som vi genomfört, från utmaning till utveckling.
Den tredje delen handlar om hur man får med sig sina medarbetare och resterande organisation på förändringen. Vi kommer även här utgå ifrån teorier kring både Change Management och Change Leadership och ge er tips från verkliga projektsituationer på hur just ni kan lyckas med förändringsarbetet.

Kursinnehåll

  • Shared service i teori och praktik
  • Identifiering av kvalitetsbrister i dina ekonomiprocesser – hur gör man?
  • Hur gör andra och vad är "best practice"?
  • Kostnadsanalys och identifiering av förbättringspotentialer
  • Hur kan man arbeta med ett system för ständiga förbättringar i det dagliga arbetet?
  • Lean i en administrativ miljö
  • Hur driver man en framgångsrik förändring?

Lärare

Jakob Sandberg

Claesson & Partners AB
Civilekonom med bakgrund som redovisningschef och controller i internationell koncern. Arbetat som managementkonsult på Claesson & Partners sedan 2010 och då främst med styrning och utveckling av administrativa funktioner. Satt upp flertalet nya Shared Service centers men också arbetat mycket med att optimera redan etablerade centers inom ekonomi, HR och IT.

Aktuellt just nu

Utbildningar

Certifierad controller

12-14 mars Stockholm