Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen

Företagets ekonomiprocesser har varit föremål för analys och effektivisering under många år, och arbetet fortsätter i takt med att ökade krav ställs på att ekonomifunktionen ska agera som ett proaktivt stöd i företagets styrning. I denna kurs fokuserar vi på att praktiskt gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat effektiviseringsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, processorientering med Leaninfluenser och att få med sig medarbetarna på resan. 

Kurstillfällen

20 oktober
6 300 kr
Stockholm
Kurslokal
Scandic Anglais
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Jakob Sandberg
19 april
6 300 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Jakob Sandberg

Kursbeskrivning

Kursen blandar konkreta exempel på man arbetar med de tre angreppsätten organisation, process och medarbetare. Vidare diskuteras ”best practise” för större Shared Service Center-organisationer. Dessutom presenteras ett tillvägagångssätt för att engagera funktionens samtliga medarbetare i ett ständigt och systematiskt förändringsarbete.

Kursinnehåll

  • Identifiering av kvalitetsbrister i dina ekonomiprocesser – hur gör man?
  • Finns det "best practice" och vad säger den i så fall?
  • Hur kan man arbeta med ett system för ständiga förbättringar i det dagliga arbetet?
  • Kostnadsanalys och identifiering av förbättringspotentialer
  • Hur driver man en framgångsrik förändring?

Lärare

Jakob Sandberg

Claesson & Partners AB
Managementkonsult