Utveckling och automatisering av ekonomifunktionen

I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. ​

Datum 31 mars
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Jakob Sandberg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Företagets ekonomiprocesser har varit föremål för analys och effektivisering under många år. Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar vilket gör att kraven på ekonomiavdelningen ökar. Ledare inom ekonomi behöver skapa en ökad flexibilitet och tillgänglighet, göra mer avancerade analyser och leverera kundspecifika lösningar, allt detta till en lägre kostnad. Detta blir en svår ekvation att få ihop, men det finns sätt!

Målsättningen med kursen: fokusområdet för utbildningen är hur styrningen av ekonomifunktionen kan möjliggöra både nöjdare kunder och nöjdare medarbetare och detta till en lägre kostnad. Vi kommer i kursens tre delar varva de teoretiska ramverken med hur dessa praktiskt kan tillämpas i en ekonomiorganisation. Vi kommer också att belysa skillnaderna mellan en förvaltande och en utvecklande ekonomifunktion och hur vi tar oss till nästa nivå. Exemplifieringen i kursen bygger på dagsaktuella praktikfall från medelstora och stora företag i Sverige. Genom praktikfall från verkligheten kommer vi också se hur digitala medarbetare och Robotic Process Automation (RPA) kan frigöra tid i vår organisation till mer värdeskapande aktiviteter.

Kursen tar också sikte på att vi får med oss medarbetarna på resan.

Kursen kommer att ge dig både modeller för att utvecklas och ett tankesätt kring hur du får med dig dina medarbetare på resan. Du kommer också att få konkreta tips på vad andra har gjort för att lyckas och vad du ska undvika längs vägen. Efter kursen kommer du kunna identifiera era primära utvecklingsområden och kunna ta fram handlingsplanen för en lyckad utveckling.

Kursen är anpassad för stora och medelstora bolag och för dig som har ett ansvar inom ekonomi. 

Utbildningen är uppdelad i tre delar;

 1. Organisation enligt Shared Service Center-konceptet
 2. Styrning enligt Lean
 3. Digitala medarbetare och lyckad robotisering (RPA)
 • Den första delen belyser varför och hur man skapar ett Shared Service Center (SSC). Konceptet kring SSC är många gånger misstolkat och innebär allt för ofta endast en samlokalisering av tidigare utspridd ekonomifunktion. Tyvärr innebär detta att verksamheten fortsätter att arbeta i sina gamla processer och inom sin egen silo, den enda skillnaden är att man nu gör det på ett större kontor. Kursen sätter fokus på just denna problematik och hur man från början skapar ett SSC som driver utveckling, både av processer och av medarbetare.

 • Den andra delen av kursen riktar sig mot hur man med Leansprinciper skapar en ekonomifunktion som kontinuerligt utvecklas. Basen för denna utveckling är att ta ett produktionsperspektiv, dvs att ta kontrollen över funktionen med hjälp av fakta och dessutom organisera sig och styra verksamheten utifrån kundernas behov. Vi kommer under kursen påvisa att Lean lämpar sig precis lika bra i en administrativ miljö som det gör i en producerande miljö. Vi kommer också introducera några av verktygen som används inom och hur dessa kan tillämpas inom en ekonomiavdelning. Vi kommer också illustrera detta med hjälp av ett case hämtat från verkligheten.
 • Den tredje delen handlar om vad digitala medarbetare är (RPA), hur det kan användas och vad man bör tänka på för en framgångsrik och långsiktig lösning. Vi kommer genom verkliga case och erfarenheter illustrera fallgropar samt strategier för att undvika dessa.

  Vi kommer även här utgå från teorier kring både Change Management och Change Leadership och ge er tips från verkliga projektsituationer på hur just ni kan lyckas med förändringsarbetet.

Kursinnehåll

 • Shared service i teori och praktik
 • Identifiering av kvalitetsbrister i dina ekonomiprocesser – hur gör man?
 • Hur gör andra och vad är "best practice"?
 • Kostnadsanalys och identifiering av förbättringspotentialer
 • Hur kan man arbeta med ett system för ständiga förbättringar i det dagliga arbetet?
 • Lean i en administrativ miljö
 • Vad är en digital medarbetare eller RPA?
 • Hur etablerar man en hållbar strategi för automatisering via robotar?
 • Hur driver man en framgångsrik förändring?

Del 1: Organisationsbegreppet – Shared Service Center

 • SSC-konceptet
 • Strategi för att sätta upp ett SSC
 • Benchmarks och best practice

Del 2: Processbegreppet – Styrning enligt Lean

 • Leanifiering och fokus på processerna
 • Fallstudie 1 – Lean på SSC

Del 3: Digitala medarbetare (RPA)

 • Smart automation för att frigöra tid till värdeskapande
 • Fallstudie 2 – RPA med bas i Lean på ett SSC

Avslutning: Medarbetare – Förändringsledarskap

 • Förändringsledarskap på tre nivåer

Lärare

Jakob Sandberg

Claesson & Partners AB
Civilekonom med bakgrund som redovisningschef och controller i internationell koncern. Arbetat som managementkonsult på Claesson & Partners sedan 2010 och då främst med styrning och utveckling av administrativa funktioner. Satt upp flertalet nya Shared Service centers men också arbetat mycket med att optimera redan etablerade centers inom ekonomi, HR och IT.

FAR rekommenderar

Utbildningar