Utveckling och automatisering av ekonomifunktionen

I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. ​

Datum 31 mars
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Jakob Sandberg
Datum 24 september
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Central Hotel
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Jakob Sandberg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Företagets ekonomiprocesser har varit föremål för analys och effektivisering under många år. Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar vilket gör att kraven på ekonomiavdelningen ökar. Ledare inom ekonomi behöver skapa en ökad flexibilitet och tillgänglighet, göra mer avancerade analyser och leverera kundspecifika lösningar, allt detta till en lägre kostnad. Detta blir en svår ekvation att få ihop, men det finns sätt!

Utbildningen är uppdelad i tre delar och är anpassad för stora och medelstora bolag och för dig som har ett ansvar inom ekonomi.

Del 1: Organisationsbegreppet – Shared Service Center

 • SSC-konceptet
 • Strategi för att sätta upp ett SSC
 • Benchmarks och best practice

Del 2: Processbegreppet – Styrning enligt Lean

 • Leanifiering och fokus på processerna
 • Fallstudie 1 – Lean på SSC

Del 3: Digitala medarbetare (RPA)

 • Smart automation för att frigöra tid till värdeskapande
 • Fallstudie 2 – RPA med bas i Lean på ett SSC

Avslutning: Medarbetare – Förändringsledarskap

 • Förändringsledarskap på tre nivåer

Kursen kommer att ge dig både modeller för att utvecklas och ett tankesätt kring hur du får med dig dina medarbetare på resan. Du kommer också att få konkreta tips på vad andra har gjort för att lyckas och vad du ska undvika längs vägen. Efter kursen kommer du kunna identifiera era primära utvecklingsområden och kunna ta fram handlingsplanen för en lyckad utveckling.

Sagt om kursen

Mycket inspirerande föreläsare! Kunnig och engagerad och förmedlar på ett underhållande och medryckande sätt.

Jag fick konkreta tips på hur den dagliga styrning inom administration kan se ut.

Kursinnehåll

 • Shared service i teori och praktik
 • Identifiering av kvalitetsbrister i dina ekonomiprocesser – hur gör man?
 • Hur gör andra och vad är "best practice"?
 • Kostnadsanalys och identifiering av förbättringspotentialer
 • Hur kan man arbeta med ett system för ständiga förbättringar i det dagliga arbetet?
 • Lean i en administrativ miljö
 • Vad är en digital medarbetare eller RPA?
 • Hur etablerar man en hållbar strategi för automatisering via robotar?
 • Hur driver man en framgångsrik förändring?

Lärare

Jakob Sandberg

Claesson & Partners AB
Civilekonom med bakgrund som redovisningschef och controller i internationell koncern. Arbetat som managementkonsult på Claesson & Partners sedan 2010 och då främst med styrning och utveckling av administrativa funktioner. Satt upp flertalet nya Shared Service centers men också arbetat mycket med att optimera redan etablerade centers inom ekonomi, HR och IT.

FAR rekommenderar

Utbildningar