Upptäck bedrägeri, korruption och andra oegentligheter – snabbt och tidigt!

Kursen för dig som behöver säkerställa att oegentligheter identifieras och hanteras i ett tidigt skede.

En stor andel av Sveriges företag och organisationer drabbas av olika former av oegentligheter. Det är händelser som kan skada organisationens värde, vinst, rykte och kultur. Oegentligheter kan bestå av både bedrägeri och korruption. Vi vet att det förekommer ofta, men frågan kvarstår: Vem ska upptäcka dem och hantera dem så tidigt som möjligt?

Datum 7 oktober
Pris 8 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
TCO huset Coor konferens
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Carina Sörqvist, Nigel Krishna Iyer
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Målet med kursen är att utveckla en "frisk nyfikenhet", hitta indikationer och varningssignaler så tidigt som möjligt och följa upp dem effektivt, istället för att lita på whistle-blowers eller vänta på att historien bryter ut i media. När vi arbetar tillsammans kan alla vara en Fraud Detective!

Du kommer att lära dig att

 • Identifiera var bedrägeri och korruption sannolikt kommer att hända i din organisation
 • Upptäcka de tidiga varningssignalerna för bedrägeri och korruption, vilka ofta är gömda detaljer i transaktioner, dokument och data
 • Tolka och förstå signalerna på ett effektivt och ett icke störande sätt
 • Utveckla program för att hitta oegentligheterna innan de hittar dig samt dela med dig av dina kunskaper till dina kollegor
 • Hjälpa ledningen att lösa oegentligheter på ett hållbart sätt

Kursen är intensiv och mycket praktisk med hjälp av realistiska scenarier, dokument och drama. 
De erfarna instruktörerna har lång erfarenhet av att upptäcka och lösa fall av bedrägeri och korruption i de nordiska länderna och då framförallt i Sverige.  

Lästips

"Ett enat motstånd mot bedrägeri och korruption"
Korruption och bedrägerier är lika vanligt förekommande som vinterförkylningar. Flera av oss kommer stöta på dem på ett eller annat sätt under vårt arbetsliv. Men hur ska man agera då misstankar kommer upp till ytan?.
Bedrägeri och korruption – har du koll på varningsflaggor
Vilka är indikatorerna för bedrägeri och vad har korruption för negativa effekter? FAR har samlat relevant information om ämnet.
Penningtvätt – vad är det?
Alla pratar penningtvätt. Men vad är penningtvätt och vad innebär den nya penningtvättslagen? FAR har samlat information och intressanta länkar om ämnet.

Sagt om kursen

Otroligt spännande och intressant ämne. Men absolut bäst är beskrivningen av de verkliga händelserna.

Kursen har gett mig förståelse för hur man ska resonera, identifiera, upptäcka eventuella brottsliga transaktioner.

Kursinnehåll

Kursen kommer gå igenom följande huvudpunkter

 • Avmystifiera oegentligheter
 • Hur man genomför en realistisk riskbedömning av oegentligheter
 • Övning utifrån konceptet “Tänk som en tjuv” (TT)
 • Se de röda flaggorna och tidiga varningssignalerna på bedrägeri och korruption
 • Övning: hitta flaggorna innan de hittar dig
 • Utforska och tolka de exempel och röda flaggor som du hittar
 • Övning: hur man presenterar för ledningen
 • Identifiera och upptäcka bedrägeri och korruption i praktiken

Lärare

Nigel Krishna Iyer

Nigel Krishna Iyer har över 25 års erfarenhet av att undersöka och upptäcka bedrägerier och korruption. Nigel har tidigare tillbringat nästan hela sitt arbetsliv med att hjälpa organisationer att förebygga och upptäcka olika former av oegentligheter. Nigel har arbetat mycket i Sverige från 90-talet. 1997 gjorde han Finanspolisen uppmärksam på sina misstankar om oegentligheter inom Trustor som sedan visade sig vara riktiga. Nigel är grundare och medlem av Hibis Fraud Academy och undervisar ofta på handelshögskolor och i professionella organisationer. Han tror passionerat att revisorer och controllers borde ha en hälsosam nyfikenhet och arbeta tillsammans för att bekämpa bedrägeri och korruption. Att skylla på varandra när saker går fel är inte ett alternativ! Nigel talar engelska och skandinaviska.

Carina Sörqvist

Senior Consultant, C&T Access Point AB
Carina Sörqvist är ekonom och har specialiserat sig inom utredning av misstänkta oegentligheter i stora företag inom flera olika branscher, ofta i nära samarbete med Nigel Iyer och Hibis. Carina har över 15 års erfarenhet som seniorkonsult och innan dess var hon bland annat internkontrollchef inom ett multinationellt företag. Carina arbetar dels med att projektleda stora utredningar där kunden själv deltar i teamet men även med att genomföra hela utredningar på uppdrag av kunden. Carina genomför utredningar efter en väl inarbetad metod som framförallt bygger på att arbeta strukturerat, lagligt och med respekt för individen. Baserat på en stor erfarenhet från verkliga ärenden har Carina utvecklat en gedigen praktisk grund för att hålla föreläsningar och utbildningar i utredningsteknik och intervjuteknik.

FAR Rekommenderar

Utbildningar

Litteratur