Upptäck bedrägeri, korruption och andra oegentligheter – snabbt och tidigt!

Kursen för dig som behöver säkerställa att oegentligheter identifieras och hanteras i ett tidigt skede.

En stor andel av Sveriges företag och organisationer drabbas av olika former av oegentligheter. Det är händelser som kan skada organisationens värde, vinst, rykte och kultur. Oegentligheter kan bestå av både bedrägeri och korruption. Vi vet att det förekommer ofta, men frågan kvarstår: Vem ska upptäcka dem och hantera dem så tidigt som möjligt?

Datum 9 december
Pris 8 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Målet med kursen är att utveckla en "frisk nyfikenhet", hitta indikationer och varningssignaler så tidigt som möjligt och följa upp dem effektivt, istället för att lita på whistle-blowers eller vänta på att historien bryter ut i media. När vi arbetar tillsammans kan alla vara en Fraud Detective!

Du kommer att lära dig att

 • Identifiera var bedrägeri och korruption sannolikt kommer att hända i din organisation
 • Upptäcka de tidiga varningssignalerna för bedrägeri och korruption, vilka ofta är gömda detaljer i transaktioner, dokument och data
 • Tolka och förstå signalerna på ett effektivt och ett icke störande sätt
 • Utveckla program för att hitta oegentligheterna innan de hittar dig samt dela med dig av dina kunskaper till dina kollegor
 • Hjälpa ledningen att lösa oegentligheter på ett hållbart sätt

Kursen är intensiv och mycket praktisk med hjälp av realistiska scenarier, dokument och drama. 
De erfarna instruktörerna har lång erfarenhet av att upptäcka och lösa fall av bedrägeri och korruption i de nordiska länderna och då framförallt i Sverige.  

Lästips

"Ett enat motstånd mot bedrägeri och korruption"
Debattartikel av Nigel Iyer och Carina Sörqvist på Tidningen Balans.

Bedrägeri och korruption – har du koll på varningsflaggor
Vilka är indikatorerna för bedrägeri och vad har korruption för negativa effekter? FAR har samlat relevant informaton om ämnet. 

Penningtvätt – vad är det?
Alla pratar penningtvätt. Men vad är penningtvätt och vad innebär den nya penningtvättslagen? FAR har samlat information och intressanta länkar om ämnet.
Kursinnehåll

Kursen kommer gå igenom följande huvudpunkter

 • Avmystifiera oegentligheter
 • Hur man genomför en realistisk riskbedömning av oegentligheter
 • Övning utifrån konceptet “Tänk som en tjuv” (TT)
 • Se de röda flaggorna och tidiga varningssignalerna på bedrägeri och korruption
 • Övning: hitta flaggorna innan de hittar dig
 • Utforska och tolka de exempel och röda flaggor som du hittar
 • Övning: hur man presenterar för ledningen
 • Identifiera och upptäcka bedrägeri och korruption i praktiken

FAR Rekommenderar

Utbildningar

Penningtvätt

Onlinekurs

Controllerutbildning

Se fler datum 25-27 september Stockholm

FAR:s Controllerdag

14 maj Stockholm

Certifierad ekonomichef

18-19 maj Stockholm