Uppdatering för redovisningskonsulter

Nyhet

En kurs för dig som arbetar som konsult och som behöver en uppdatering kring de områden du arbetar med. Det finns många fällor i ett redovisningsuppdrag och dagen syftar till att du ska kunna identifiera och undvika dessa.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under kursen belyser vi nyheter och aktuella frågeställningar utifrån redovisningskonsultens vardag för att du ska få en helhetsbild av frågeställningarna.

Vi går igenom ett antal svårare områden i årsredovisningslagen och i K2- och K3-regelverket som du ofta möter i det löpande arbetet eller under bokslutssäsongen. 

Ett effektivt utfört arbete och en hög kvalitet i redovisningen är till nytta för både dig och dina kunder. Med rätt kunskap kommer du närmare detta mål.

Kursinnehåll

  • Rekofrågor i praktiken
  • Risker och ansvar i konsultrollen
  • Förändringar i redovisningsnormeringen
  • Vanliga frågeställningar, BFNs normering bokföring
  • Tidpunkt för bokföring, rättelse av fel m.m.
  • Intäktsredovisning
  • Värderingsfrågor, både materiella och immateriella tillgångar