Uppdatering för redovisningskonsulter

Nyhet

En kurs för dig som arbetar som konsult och som behöver en uppdatering kring de områden du arbetar med. Det finns många fällor i ett redovisningsuppdrag och dagen syftar till att du ska kunna identifiera och undvika dessa.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
18 oktober
4 900 kr
Göteborg
Kurslokal
Scandic Rubinen
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Lena Sjöblom
23 oktober
4 900 kr
Stockholm
Kurslokal
Scandic Anglais
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Lena Sjöblom
28 november
4 900 kr
Stockholm
Kurslokal
Scandic Anglais
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Lena Sjöblom
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under kursen belyser vi nyheter och aktuella frågeställningar utifrån redovisningskonsultens vardag för att du ska få en helhetsbild av frågeställningarna.

Vi går igenom ett antal svårare områden i årsredovisningslagen och i K2- och K3-regelverket som du ofta möter i det löpande arbetet eller under bokslutssäsongen. 

Ett effektivt utfört arbete och en hög kvalitet i redovisningen är till nytta för både dig och dina kunder. Med rätt kunskap kommer du närmare detta mål.

Kursinnehåll

  • Rekofrågor i praktiken
  • Risker och ansvar i konsultrollen
  • Förändringar i redovisningsnormeringen
  • Vanliga frågeställningar, BFNs normering bokföring
  • Tidpunkt för bokföring, rättelse av fel m.m.
  • Intäktsredovisning
  • Värderingsfrågor materiella och immateriella tillgångar

 

Lärare

Lena Sjöblom

Auktoriserad redovisningskonsult, Sjöblom Ekonomikonsult AB
Lena är auktoriserad redovisningskonsult och driver egen byrå i Stockholm. Tidigare arbetade Lena på FAR där hon var ansvarig för redovisningstjänster. Lena har lång erfarenhet av kvalificerade redovisningsfrågor från bland annat PwC och utveckling av konsultrollen. Hon har mångårig erfarenhet som lärare i redovisning och Reko.