Uppdatering för redovisningskonsulter

En kurs för dig som arbetar som konsult och som behöver en uppdatering kring de områden du arbetar med. Det finns många fällor i ett redovisningsuppdrag och dagen syftar till att du ska kunna identifiera och undvika dessa.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Datum 17 oktober
Pris 4 900 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Hotel Riverton
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Lena Sjöblom
Datum 21 november
Pris 4 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Lena Sjöblom
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under kursen belyser vi nyheter och aktuella frågeställningar utifrån redovisningskonsultens vardag för att du ska få en helhetsbild av frågeställningarna.

Vi går igenom ett antal svårare områden i årsredovisningslagen och i K2- och K3-regelverket som du ofta möter i det löpande arbetet eller under bokslutssäsongen. 

Ett effektivt utfört arbete och en hög kvalitet i redovisningen är till nytta för både dig och dina kunder. Med rätt kunskap kommer du närmare detta mål.

Kursinnehåll

  • Rekofrågor i praktiken
  • Risker och ansvar i konsultrollen
  • Förändringar i redovisningsnormeringen
  • Vanliga frågeställningar, BFNs normering bokföring
  • Tidpunkt för bokföring, rättelse av fel m.m.
  • Intäktsredovisning
  • Värderingsfrågor, både materiella och immateriella tillgångar

 

Lärare

Lena Sjöblom

Auktoriserad redovisningskonsult, Sjöblom Ekonomikonsult AB
Lena är auktoriserad redovisningskonsult och driver egen byrå i Stockholm. Tidigare arbetade Lena på FAR där hon var ansvarig för redovisningstjänster. Lena har lång erfarenhet av kvalificerade redovisningsfrågor från bland annat PwC och utveckling av konsultrollen. Hon har mångårig erfarenhet som lärare i redovisning och Reko.