Transfer Pricing

För multinationella företag är internprissättning ofta en nyckelfaktor. Under seminariedagen kommer vi att gå igenom grundläggande principer för internprissättning, revisionsprocesser och de viktigaste förändringarna som kommer att ske avseende OECD:s arbete med BEPS, där internprissättning är en stor del i de pågående diskussionerna.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

Inledning

 • Varför är internprissättning en aktuell fråga?
 • Media
 • BEPS
 • Ökat intresse från skattemyndigheternas sida

Internprissättning – grunder

Grundläggande element inom internprissättning:

 • Regelverk
 • Svenskt regelverk
 • Internationella riktlinjer
 • Funktioner, risker och tillgångar
 • Internprissättningsmetoder
 • Compliance - dokumentation, avtal, benchmarks
 • Praktiska frågor och case-övning

Särskilda frågor

 • Managementtjänster
 • Immateriella rättigheter
 • Finansiella transaktioner inkl. treasury och lån
 • Substansfrågor t.ex. vid omstruktureringar
 • Praktiska frågor och case-övning
 • BEPS i praktiken

Tvisthantering

 • Exempel på en vanlig revisionsprocess
 • Advance pricing agreements (APA)
 • Mutual agreement procedures (MAP)
 • Praktiska frågor och case-övning

Aktuellt just nu

Utbildningar