Transfer Pricing

För multinationella företag är internprissättning ofta en nyckelfaktor. Under seminariedagen kommer vi att gå igenom grundläggande principer för internprissättning, revisionsprocesser och de viktigaste förändringarna som kommer att ske avseende OECD:s arbete med BEPS, där internprissättning är en stor del i de pågående diskussionerna.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum 15 oktober
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Erik Koponen, Sally Strid
Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

Inledning

 • Varför är internprissättning en aktuell fråga?
 • Media
 • BEPS
 • Ökat intresse från skattemyndigheternas sida

Internprissättning – grunder

Grundläggande element inom internprissättning:

 • Regelverk
 • Svenskt regelverk
 • Internationella riktlinjer
 • Funktioner, risker och tillgångar
 • Internprissättningsmetoder
 • Compliance - dokumentation, avtal, benchmarks
 • Praktiska frågor och case-övning

Särskilda frågor

 • Managementtjänster
 • Immateriella rättigheter
 • Finansiella transaktioner inkl. treasury och lån
 • Substansfrågor t.ex. vid omstruktureringar
 • Praktiska frågor och case-övning
 • BEPS i praktiken

Tvisthantering

 • Exempel på en vanlig revisionsprocess
 • Advance pricing agreements (APA)
 • Mutual agreement procedures (MAP)
 • Praktiska frågor och case-övning

Lärare

Sally Strid

Transfer Pricing Assistant Manager, Deloitte AB
Sally Strid är Assistant Manager på Deloitte och har även erfarenhet från Skatteverket. Sally arbetar brett med alla typer av frågor som rör gränsöverskridande transaktioner mellan närstående bolag i både större och mindre koncerner. Sally har även arbetat brett med skattefrågor inom moms och internationella transaktionsflöden

Erik Koponen

Transfer Pricing Director, Deloitte AB
Erik Koponen är Transfer Pricing Director på Deloitte i Malmö. Erik jobbar främst med svenska internprissättningsfrågor men har även arbetat som internprissättningsspecialist i Finland, Schweiz och Kina. Erik har erfarenhet inom interprissättning inom alltifrån implementering av policies till multinationella omstruktureringar.

FAR rekommenderar

Utbildningar

Litteratur