Styrelsens ansvar

I denna onlinekurs får du kunskap om vad styrelsen har för ansvar gentemot bolagets organisation och förvaltning. Kursen ger en fördjupning i de skyldigheter och ansvar att vara uppmärksam på för att undvika oönskade konsekvenser.

Pris 1 795 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

I aktiebolag har styrelsen ett långtgående ansvar för bolagets organisation och förvaltning. Men vad måste styrelsen göra, när måste de agera och hur ska styrelsens arbete bedrivas?
Styrelseledamöter behöver förstå och kunna tillämpa de aktiebolagsrättsliga reglerna för att inte kunna utkrävas straffansvar eller skadestånd. Som revisor behöver du uttala dig om styrelsens ansvar i revisionsberättelsen.

Onlinekursen ger ett brett spektrum av olika frågeställningar som passar dig som både är ny och erfaren inom området.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Oavsett om du är styrelseledamot, revisor eller rådgivare ger denna kurs dig kunskap kring de grundläggande aktiebolagsrättsliga principerna, styrande dokument, behörighet och befogenhet för de olika bolagsorganen samt kapitalskyddsreglerna så att du kan bedöma att reglerna följs.

Lärare: Anders Lagerstedt, universitetslektor.

Video thumbnail
Se filmen
Styrelsens ansvar

 

Kursinnehåll

 • Vinstsyfte
 • Lojalitetsplikten
 • Tystnadsplikten
 • Likabehandlingsprincipen
 • Generalklausulen
 • Aktiebolagsrättsliga dokument
 • Bolagsordningen
 • Aktieägaravtal
 • Styrelsens sammansättning
 • Styrelsemöten
 • Styrelsens beslutsförhet
 • Verkställande direktören
 • Ställföreträdare för bolaget
 • Behörighet
 • Befogenhet
 • Jävsregler
 • Aktieboken
 • Tvångslikvidationsansvaret
 • Tidpunkt för kapitalbrist
 • Fortsatt verksamhet
 • Personligt ansvar
 • Ansvarsfrihet och skadestånd
 • Skadeståndsrätten
 • Olovliga värdeöverföringar
 • Ansvar för skatter och avgifter

Förkunskaper

Denna kurs kräver inga förkunskaper.

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 120 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari

Uppkoppling

2Mbit/sek