Styrelsens ansvar

Nyhet

Onlinekursen, Styrelsens ansvar, ger en fördjupning av skyldigheter och ansvar att vara uppmärksam på för att undvika oönskade konsekvenser. 

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Pris 2 100 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

I aktiebolag har styrelsen ett långtgående ansvar för bolagets organisation och förvaltning. Men vad måste styrelsen göra, när måste de agera och hur ska styrelsens arbete bedrivas?

Styrelseledamöter behöver förstå och kunna tillämpa de aktiebolagsrättsliga reglerna för att inte kunna utkrävas straffansvar eller skadestånd. Som revisor behöver du uttala dig om styrelsens ansvar i revisionsberättelsen.

Oavsett om du är styrelseledamot, revisor eller rådgivare ger denna kurs dig kunskap kring de grundläggande aktiebolagsrättsliga principerna, styrande dokument, behörighet och befogenhet för de olika bolagsorganen samt kapitalskyddsreglerna så att du kan bedöma att reglerna följs.

Kursen ger ett brett spektrum av olika frågeställningar som passar dig som både är ny och erfaren inom området.

Lärare: Anders Lagerstedt, universitetslektor.

Video thumbnail
Se filmen
Styrelsens ansvar

 

Kursinnehåll

 • Inledning
 • Vinstsyfte
 • Lojalitetsplikten
 • Tystnadsplikt
 • Lika behandlingsprincipen
 • Generalklausulen
 • Aktiebolagsrättsliga dokument
 • Bolagsordningen
 • Aktieägaravtal
 • Styrelsens sammansättning
 • Styrelsemöten
 • Styrelsens beslutsförhet
 • Verkställande direktören
 • Ställföreträdare för bolaget
 • Behörighet
 • Befogenhet
 • Jävsregler
 • Aktieboken
 • Tvångslikvidationsansvaret
 • Tidpunkt för kapitalbrist
 • Fortsatt verksamhet
 • Personligt ansvar
 • Ansvarsfrihet och skadestånd
 • Skadeståndsrätten
 • Olovliga värdeöverföringar
 • Ansvar för skatter och avgifter

Praktisk information

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Onlinekursen är 120 minuter lång
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf), bra för egna anteckningar
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 6 månader

Det här behöver du – minimikrav:

Webbläsare
Internet Explorer 11
Google Chrome

Uppkoppling
2Mbit/sek

Aktuellt just nu