Styrelsens ansvar

Nyhet

Den här onlinekursen ger en fördjupning av skyldigheter och ansvar att vara uppmärksam på för att undvika oönskade konsekvenser. 

Onlinekursen lanseras under november månad.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum Pris ej klart
Pris 0 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar JA
Lärare: Anders Lagerstedt
Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

Introduktion 

Förutsättningar 

 • Lojalitetsplikten  
 • Tystnadsplikt 
 • Lika behandlingsprincipen  
 • Generalklausulen  
 • Aktiebolagsrättsliga dokument 
 • Aktieägaravtal  

Styrelsens sammansättning  

 • Styrelsesuppleanter 
 • Styrelsemöten  
 • Styrelsens beslutsförhet 
 • Verkställande direktören  
 • Ställföreträdare för bolaget  
 • Behörighet  
 • Befogenhet  
 • Jävsregler 
 • Aktieboken  
 • Tvångslikvidationsansvaret  
 • Tidpunkt för kapitalbrist 
 • Personligt ansvar 
 • Ansvarsfrihet 
 • Olovliga värdeöverföringar  
 • Ansvar för skatter och avgifter 

Avslut/summering 

Lärare

Anders Lagerstedt

Universitetslektor, Stockholms Universitet
Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.

Praktisk information

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Onlinekursen är ca XX minuter lång
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf), bra för egna anteckningar
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 6 månader

Det här behöver du – minimikrav:

Webbläsare
Internet Explorer 11
Google Chrome

Uppkoppling
2Mbit/sek

Aktuellt just nu