Stiftelsedagen – redovisning, civilrätt, skatt

Du får en genomgång av civilrättsliga och redovisningsmässiga frågor samt skatterättsliga regler för stiftelser. Kursen är huvudsakligen inriktad på stiftelser som omfattas av stiftelselagen med tyngdpunkt på avkastningsstiftelser. Specifika frågor för pensionsstiftelser berörs inte.

Datum 6 november
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Kerstin Fagerberg, Kristina Lundqvist
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en genomgång av stiftelselagens regler bland annat avseende stiftelseförordnande, förvaltningsformer, registrering och tillsyn. Därefter behandlas vilka krav som gäller för redovisning i stiftelser. På skatteområdet görs en genomgång av de specifika regler som gäller för stiftelser. Frågan om vad som civilrättsligt kan delas ut och vad som skattemässigt i förekommande fall måste delas ut i en avkastningsstiftelse för att behålla skattestatusen behandlas särskilt.

Kursinnehåll

Civilrätt

 • Olika stiftelseformer
 • Stiftelseförordnande
 • Två förvaltningsformer – egen och anknuten förvaltning
 • Registrering och tillsyn
 • Ändring av föreskrifter och avveckling av stiftelse

Skattefrågor

 • Grundläggande skatteregler för stiftelser
 • Inskränkt och oinskränkt skattskyldiga stiftelser
 • Allmännyttiga ändamål
 • Fullföljds- och verksamhetskravet
 • Beskattning av fastighetsinkomster
 • Byte av skattestatus

Redovisning

 • Bokföringsskyldighet
 • Årsredovisning och årsbokslut – innehåll och utformning
 • Offentliggörande och revision
 • Avkastningsbegreppet i en stiftelse – disponibla medel för stiftelsens ändamål
 • Finansiella instrument – värdering och redovisning
 • K3 och K2 – tillämpningen i stiftelser fr.o.m. 2017

Lärare

Kristina Lundqvist

TAX Services, PwC
Kristina är skatterådgivare på PwC med specialisering mot ideell sektor och ansvarig för den grupp inom PwC:s skatteavdelning som arbetar inom ideell sektor. Hon arbetade tidigare på Skatteverket och har lång erfarenhet av taxering och skatteprocesser rörande stiftelser och ideella föreningar. Kristina är en uppskattad föreläsare och är lärare på flera kurser och seminarier.

Kerstin Fagerberg

Redovisningsexpert, SEB Företag & Privatkunder
Kerstin är redovisningsexpert vid SEB Företag & Privatkunder i Stockholm. Hon arbetade tidigare som redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor för företag i de flesta storlekar och branscher. Kerstin har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en uppskattad och erfaren pedagog.