Stiftelsedagen – redovisning, civilrätt, skatt

Du får en genomgång av civilrättsliga och redovisningsmässiga frågor samt skatterättsliga regler för stiftelser. Kursen är huvudsakligen inriktad på stiftelser som omfattas av stiftelselagen med tyngdpunkt på avkastningsstiftelser. Specifika frågor för pensionsstiftelser berörs inte.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
6 november
6 300 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en genomgång av stiftelselagens regler bland annat avseende stiftelseförordnande, förvaltningsformer, registrering och tillsyn. Därefter behandlas vilka krav som gäller för redovisning i stiftelser. På skatteområdet görs en genomgång av de specifika regler som gäller för stiftelser. Frågan om vad som civilrättsligt kan delas ut och vad som skattemässigt i förekommande fall måste delas ut i en avkastningsstiftelse för att behålla skattestatusen behandlas särskilt.

Kursinnehåll

Civilrätt

 • Olika stiftelseformer
 • Stiftelseförordnande
 • Två förvaltningsformer – egen och anknuten förvaltning
 • Registrering och tillsyn
 • Ändring av föreskrifter och avveckling av stiftelse

Skattefrågor

 • Grundläggande skatteregler för stiftelser
 • Inskränkt och oinskränkt skattskyldiga stiftelser
 • Allmännyttiga ändamål
 • Fullföljds- och verksamhetskravet
 • Beskattning av fastighetsinkomster
 • Byte av skattestatus

Redovisning

 • Bokföringsskyldighet
 • Årsredovisning och årsbokslut – innehåll och utformning
 • Offentliggörande och revision
 • Avkastningsbegreppet i en stiftelse – disponibla medel för stiftelsens ändamål
 • Finansiella instrument – värdering och redovisning
 • K3 och K2 – tillämpningen i stiftelser fr.o.m. 2017

Ingår i utbildningsplan