Stiftelsedagen – redovisning, civilrätt, skatt

Du får en genomgång av civilrättsliga och redovisningsmässiga frågor samt skatterättsliga regler för stiftelser. Kursen är huvudsakligen inriktad på stiftelser som omfattas av stiftelselagen med tyngdpunkt på avkastningsstiftelser. Specifika frågor för pensionsstiftelser berörs inte.

Datum 4 november
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Kerstin Fagerberg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en genomgång av stiftelselagens regler bland annat avseende stiftelseförordnande, förvaltningsformer, registrering och tillsyn. Därefter behandlas vilka krav som gäller för redovisning i stiftelser. På skatteområdet görs en genomgång av de specifika regler som gäller för stiftelser. Frågan om vad som civilrättsligt kan delas ut och vad som skattemässigt i förekommande fall måste delas ut i en avkastningsstiftelse för att behålla skattestatusen behandlas särskilt.

Kursinnehåll

Civilrätt

 • Olika stiftelseformer
 • Stiftelseförordnande
 • Två förvaltningsformer – egen och anknuten förvaltning
 • Registrering och tillsyn
 • Ändring av föreskrifter och avveckling av stiftelse

Skattefrågor

 • Grundläggande skatteregler för stiftelser
 • Inskränkt och oinskränkt skattskyldiga stiftelser
 • Allmännyttiga ändamål
 • Fullföljds- och verksamhetskravet
 • Beskattning av fastighetsinkomster
 • Byte av skattestatus

Redovisning

 • Bokföringsskyldighet
 • Årsredovisning och årsbokslut – innehåll och utformning
 • Offentliggörande och revision
 • Avkastningsbegreppet i en stiftelse – disponibla medel för stiftelsens ändamål
 • Finansiella instrument – värdering och redovisning
 • K3 och K2 – tillämpningen i stiftelser fr.o.m. 2017

Lärare

Kerstin Fagerberg

Redovisningsexpert, SEB Företag & Privatkunder
Kerstin är redovisningsexpert vid SEB Företag & Privatkunder i Stockholm. Hon arbetade tidigare som redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor för företag i de flesta storlekar och branscher. Kerstin har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en uppskattad och erfaren pedagog.