Skatt III – beskattning av aktiebolag

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i att identifiera och lösa skatteproblem i företag, med huvudsaklig inriktning på aktiebolag. Du får förutsättningar för att kunna förstå och tillämpa de olika skattemässiga möjligheter som finns och hur du ska kunna utnyttja dem mer aktivt i din roll som rådgivare.

Kurstillfällen

13-15 november
13 900 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • Aktiebolagslagen
  • senaste utgåvan
  • Skattevolymen senaste utgåvan
Lärare: Sven Johannesson, Malin Ihse

Kursbeskrivning

Kursen innehåller bland annat skatterättslig och civilrättslig hantering av värdeöverföringar såsom utdelning, låneförbud, koncernbidrag och koncernavdrag. Kursen tar även upp frågor kring näringsbetingade andelar, lagerandelar, kapitalplaceringsandelar, skalbolag underskottsavdrag och fastigheter. I varje avsnitt som har koppling till internationell beskattning går vi även igenom relevanta frågor.

Sagt om kursen

Lysande kurs som motsvarade mina förväntningar! 

Henrik Skoog
GRANSKNINGSLEDARE, GRANT THORNTON SWEDEN AB.

Kursinnehåll

  • Civil- och skatterättsliga regler kring värdeöverföringar
  • Koncernbeskattning
  • Omstruktureringar och företagsombildningarAvsnittet omstruktureringar behandlar bland annat överlåtelser av tillgångar mellan bolag till underpris och uttagsbeskattningsfrågor. Du får en fördjupning i olika möjligheter att planera företag och dess delägares skatt. 
  • Underskottsavdrag
  • Nyheter

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande kursen Beskattning i ägarledda företag och ha praktisk erfarenhet av frågor rörande företagsbeskattning.

Lärare

Malin Ihse

Skattekonsult, Ernst & Young AB
Malin är skattejurist vid Ernst & Young i Jönköping. Hon arbetar huvudsakligen med skatterådgivning till stora och små ägarledda företag.

Sven Johannesson

Skattejurist, Deloitte AB
Sven är skattejurist vid Deloitte i Växjö. Sven har tidigare arbetat inom skatteförvaltningen och är särskilt inriktad mot ägarledda företag.