Skatt II - beskattning i ägarledda företag för Aspia

Kursen vänder sig till dig som arbetat som redovisningskonsult minst 2 år och som vill ha fördjupad kunskap när det gäller skattefrågor för ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag – de s.k. 3:12-reglerna, enskilda näringsidkare och ägarledda handelsbolag med fysiska personer som delägare.

 

Kursen vänder sig endast till anställda på Aspia.

Datum 14-16 november
Pris 0 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Kurslokal
Hilton Stockholm Slussen
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Stefan Asklöf, Roger Zinders
Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

Fåmansföretag (3:12-reglerna)

 • Transaktioner mellan ägare och bolag
 • Utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag (med koppling till K10:n)
 • Skalbolagsregler
 • Karensbolag (5:25-upplägg)
 • Interna aktieöverlåtelser (paketering i holdingbolag inför extern avyttring)
 • Gåva av aktier
 • Generationsskiften
 • Insläpp av nya delägare/utköp av delägare
 • Inlösen av aktier

Enskild firma och handelsbolag

 • Räntefördelning, Periodiseringsfond, Expansionsfond
 • Gemensamt bedriven verksamhet
 • Familjebeskattning
 • Justerad anskaffningsutgift
 • Försäljning av verksamheten/handelsbolag
 • Upphörande av verksamheten/likvidation av handelsbolag
 • Ombildning till aktiebolag

Vi arbetar i mindre grupper med övningar som varvas med genomgångar och diskussioner.

Förkunskaper

 • Redovisningskonsulter med minst 2 års erfarenhet.

Lärare

Roger Zinders

Skattekonsult, Zinders Skatt AB
Roger Zinders är verksam som skattejurist och driver egna företaget Zinders Skatt AB med inriktning mot små- och medelstora företag. Han har drygt 20 års erfarenhet inom skatteområdet, varav 16 år som skattekonsult inom Big 4 och två år som bland annat processförare på Skatteverket.

Stefan Asklöf

Skattejurist, Deloitte AB
Stefan Asklöf är verksam som skattejurist hos Deloitte i Stockholm sedan 1995 med bakgrund från Skatteverket i Stockholm. Stefan är inriktad på beskattning av små- och medelstora företag.