Skatt II – beskattning i ägarledda företag

Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupad kunskap när det gäller skattefrågor för ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag – de s.k. 3:12-reglerna, enskilda näringsidkare och ägarledda handelsbolag med fysiska personer som delägare.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
15-17 oktober
13 900 kr
Göteborg
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Stefan Asklöf, Roger Zinders
5-7 november
13 900 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Stefan Asklöf, Roger Zinders
Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

Fåmansföretag (3:12-reglerna)

Tonvikten ligger på skatteplanering under innehavstiden, men även olika former av ägarskiften i aktiebolaget behandlas.

 • Transaktioner mellan ägare och bolag
 • Utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag (med koppling till K10:n)
 • Skalbolagsregler
 • Karensbolag (5:25-upplägg)
 • Interna aktieöverlåtelser (paketering i holdingbolag inför extern avyttring)
 • Gåva av aktier
 • Generationsskiften
 • Insläpp av nya delägare/utköp av delägare
 • Inlösen av aktier

Enskild firma och handelsbolag

Tonvikten ligger på skatteplanering under innehavstiden, men även avyttring av verksamheten behandlas liksom ombildning av enskild firma och handelsbolag till aktiebolag.

 • Räntefördelning, Periodiseringsfond, Expansionsfond
 • Gemensamt bedriven verksamhet
 • Familjebeskattning
 • Justerad anskaffningsutgift
 • Försäljning av verksamheten/handelsbolag
 • Upphörande av verksamheten/likvidation av handelsbolag
 • Ombildning till aktiebolag

Vi arbetar i mindre grupper med övningar som varvas med genomgångar och diskussioner.  

 

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande universitetsstudier eller praktisk erfarenhet i ämnet. Du förutsätts också ha förkunskaper motsvarande innehållet i kursen Skatt I – Deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB.

Lärare

Roger Zinders

Skattekonsult, Zinders Skatt AB
Roger Zinders är verksam som skattejurist vid KPMG i Örebro med inriktning mot små- och medelstora företag. Han har 17 års erfarenhet inom skatteområdet, varav 15 år som konsult på revisionsbyrå och två år på Skatteverket.

Stefan Asklöf

Skattejurist, Deloitte AB
Stefan Asklöf är verksam som skattejurist hos Deloitte i Stockholm sedan 1995 med bakgrund från Skatteverket i Stockholm. Stefan är inriktad på beskattning av små- och medelstora företag.

Ingår i utbildningsplan