Skatt II – beskattning i ägarledda företag

Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupad kunskap när det gäller skattefrågor för ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag – de s.k. 3:12-reglerna, enskilda näringsidkare och ägarledda handelsbolag med fysiska personer som delägare.

Datum 12-14 oktober
Pris 13 900 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Scandic Crown
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Stefan Asklöf, Roger Zinders
Datum 2-4 november
Pris 13 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Stefan Asklöf, Roger Zinders
Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

Fåmansföretag (3:12-reglerna)

Tonvikten ligger på skatteplanering under innehavstiden, men även olika former av ägarskiften i aktiebolaget behandlas.

 • Transaktioner mellan ägare och bolag
 • Utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag (med koppling till K10:n)
 • Skalbolagsregler
 • Karensbolag (5:25-upplägg)
 • Interna aktieöverlåtelser (paketering i holdingbolag inför extern avyttring)
 • Gåva av aktier
 • Generationsskiften
 • Insläpp av nya delägare/utköp av delägare
 • Inlösen av aktier

Enskild firma och handelsbolag

Tonvikten ligger på skatteplanering under innehavstiden, men även avyttring av verksamheten behandlas liksom ombildning av enskild firma och handelsbolag till aktiebolag.

 • Räntefördelning, Periodiseringsfond, Expansionsfond
 • Gemensamt bedriven verksamhet
 • Familjebeskattning
 • Justerad anskaffningsutgift
 • Försäljning av verksamheten/handelsbolag
 • Upphörande av verksamheten/likvidation av handelsbolag
 • Ombildning till aktiebolag

Vi arbetar i mindre grupper med övningar som varvas med genomgångar och diskussioner.  

 

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande universitetsstudier eller praktisk erfarenhet i ämnet. Du förutsätts också ha förkunskaper motsvarande innehållet i kursen Skatt I – Deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB.

Lärare

Roger Zinders

Skattekonsult, Zinders Skatt AB
Roger Zinders är verksam som skattejurist och auktoriserad skatterådgivare och driver egna företaget Zinders Skatt AB med inriktning mot små- och medelstora företag. Han har drygt 20 års erfarenhet inom skatteområdet, varav 16 år som skattekonsult inom Big 4 och två år som bland annat processförare på Skatteverket.

Stefan Asklöf

Skattejurist, PwC
Stefan Asklöf är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare och arbetar på PWC Tax i Stockholm på avdelningen ETS (Entreprenör tax service) och samarbetar även med PWC Tax, Pensionsgruppen. Stefan har ca 30-års erfarenhet av företagsbeskattning med 24 år från Deloitte Tax samt 6 år på Skatteverket i Stockholm. Vid detta arbete har Stefan även upparbetat en stor erfarenhet av beskattning av pensioner, särskild löneskatt och avkastningsskatt. Stefan är en erfaren och uppskattad föreläsare vid kurser och workshops.