Skatt II – beskattning i ägarledda företag

Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupad kunskap när det gäller skattefrågor för ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag – de s.k. 3:12-reglerna, enskilda näringsidkare och ägarledda handelsbolag med fysiska personer som delägare.

Datum 11-13 december
Pris 13 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Stefan Asklöf, Roger Zinders
Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

Fåmansföretag (3:12-reglerna)

Tonvikten ligger på skatteplanering under innehavstiden, men även olika former av ägarskiften i aktiebolaget behandlas.

 • Transaktioner mellan ägare och bolag
 • Utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag (med koppling till K10:n)
 • Skalbolagsregler
 • Karensbolag (5:25-upplägg)
 • Interna aktieöverlåtelser (paketering i holdingbolag inför extern avyttring)
 • Gåva av aktier
 • Generationsskiften
 • Insläpp av nya delägare/utköp av delägare
 • Inlösen av aktier

Enskild firma och handelsbolag

Tonvikten ligger på skatteplanering under innehavstiden, men även avyttring av verksamheten behandlas liksom ombildning av enskild firma och handelsbolag till aktiebolag.

 • Räntefördelning, Periodiseringsfond, Expansionsfond
 • Gemensamt bedriven verksamhet
 • Familjebeskattning
 • Justerad anskaffningsutgift
 • Försäljning av verksamheten/handelsbolag
 • Upphörande av verksamheten/likvidation av handelsbolag
 • Ombildning till aktiebolag

Vi arbetar i mindre grupper med övningar som varvas med genomgångar och diskussioner.  

 

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande universitetsstudier eller praktisk erfarenhet i ämnet. Du förutsätts också ha förkunskaper motsvarande innehållet i kursen Skatt I – Deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB.

Lärare

Roger Zinders

Skattekonsult, Zinders Skatt AB
Roger Zinders är verksam som skattejurist och driver egna företaget Zinders Skatt AB med inriktning mot små- och medelstora företag. Han har drygt 20 års erfarenhet inom skatteområdet, varav 16 år som skattekonsult inom Big 4 och två år som bland annat processförare på Skatteverket.

Stefan Asklöf

Skattejurist, Deloitte AB
Stefan Asklöf är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare med 30-års erfarenhet av företagsbeskattning, varav 24 år på Deloitte och 6 år på Skatteverket i Stockholm. Stefan arbetar på Deloitte i Stockholm med svensk-och internationell företagsbeskattning, inkomstdeklarationer samt beskattning av ägarledda företag och dess ägare. Vid detta arbete har Stefan även upparbetat en stor erfarenhet av beskattning av pensioner, särskild löneskatt och avkastningsskatt. Stefan är en erfaren och uppskattad föreläsare vid kurser och workshops.