Skatt I - deklaration & beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB för Aspia

En praktisk deklarationskurs som vänder sig till dig som är redovisningskonsult och har arbetat 1-2 år och som vill öka din kunskap avseende deklaration av aktiebolag och fåmansbolag samt grundläggande orientering i skattereglerna. 

Kursen vänder sig endast till anställda på Aspia.

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Du kommer efter kursen att på egen hand kunna upprätta deklaration för såväl aktiebolag som, när det gäller ägarledda bolag (FÅAB), dess delägare. Därtill kommer du att få en grundläggande orientering i skattereglerna avseende näringsfastigheter ägda av aktiebolag, genomgång av 3:12-reglerna samt en översiktlig beskrivning av inkomstskatteförfarandet.

Kursinnehåll

Upprättande av deklaration för

  • Aktiebolag
  • Delägarbeskattning av fåmansaktiebolag

Genomgång av grundläggande regler för

  • Beskattning av aktiebolag
  • Löpande beskattning och realisationsvinst avseende näringsfastigheter i aktiebolag
  • Beskattning av ägare till fåmansaktiebolag (3:12-reglerna)
  • Beskattningsförfarandet
  • Genomgång av deklarationsblanketterna INK2, K7, K10, K12 m. fl.

Förkunskaper

  • Redovisningskonsulter med 1-2 års erfarenhet och andra som behöver grundläggande skattekunskaper. Kursen riktar sig till medarbetare på Associatenivå.
  • Obligatoriskt Pre-Work Grundläggande skatt (online utbildning).