Skatt I – deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB

En praktisk deklarationskurs som vänder sig till dig som vill öka din kunskap avseende deklaration av aktiebolag och dess ägare när det gäller fåmansbolag. 

Datum 6-7 oktober
Pris 12 700 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Scandic Crown
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Övrigt:

Erbjudande

Går du även Skatt I – deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag får du 20% rabatt på ena kursavgiften. Rabatten regleras på fakturan.
Lärare: Tord Göransson, Tomas Grunditz
Datum 10-11 november
Pris 12 700 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Övrigt:

Erbjudande

Går du även Skatt I – deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag får du 20% rabatt på ena kursavgiften. Rabatten regleras på fakturan.
Lärare: Tord Göransson, Tomas Grunditz
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Du kommer efter kursen att på egen hand kunna upprätta deklaration för såväl aktiebolag som, när det gäller ägarledda bolag (FÅAB), dess delägare. Därtill kommer du att få en grundläggande orientering i skattereglerna avseende näringsfastigheter ägda av aktiebolag, genomgång av 3:12-reglerna samt en översiktlig beskrivning av inkomstskatteförfarandet.

Kursinnehåll

Upprättande av deklaration för

  • Aktiebolag
  • Delägarbeskattning av fåmansaktiebolag

Genomgång av grundläggande regler för

  • Beskattning av aktiebolag
  • Löpande beskattning och realisationsvinst avseende näringsfastigheter i aktiebolag
  • Beskattning av ägare till fåmansaktiebolag (3:12-reglerna)
  • Beskattningsförfarandet
  • Genomgång av deklarationsblanketterna INK2, K7, K10, K12 m. fl.

 

Sagt om kursen

Duktiga lärare som omvandlade kursen från något väldigt teoretiskt till tydlig information som var enkel att ta till sig.

Fantastiska föreläsare. Bra dynamik mellan dem och hur de fördjupade sig på rätt ställen. Lärde mig mycket som jag kommer att ha nytta av i mitt arbete som konsult.

Förkunskaper

Du bör ha arbetat minst ½ - 3 år med redovisning eller revision och ha upprättat någon inkomstdeklaration tidigare, för att lättare kunna dra nytta av kursinnehållet.

Lärare

Tomas Grunditz

Skattekonsult, KPMG AB
Tomas är jur. kand. och verksam som skattekonsult och auktoriserad skatterådgivare vid KPMG Skatt i Jönköping sedan 1990. Han arbetar i huvudsak med skattefrågor rörande fåmansföretag och frågor som berör företagens delägarkrets, samt med personbeskattningsfrågor.

Tord Göransson

Skattekonsult, KPMG AB
Tord är jur.kand. och verksam som skattekonsult och auktoriserad skatterådgivare vid KPMG i Stockholm sedan 1987. Han arbetar i huvudsak med skattefrågor rörande mindre företag och deras ägare.