Skatt I – deklaration och beskattning

En praktisk deklarationskurs som vänder sig till dig som behöver öka din kunskap gällande deklarationsförfarandet för flera typer av bolag. 

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Du kommer efter kursen att på egen hand kunna upprätta deklaration för delägare i fåmansföretag, enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag, samt vara orienterad i grundläggande skatteregler.

Sagt om kursen

Jag har inte jobbat med skattedeklarationer förr, men kursen har gett mig en väldigt bra grund samt material som jag kan gå tillbaka till vid frågor.

Ann Nguyen, ekonomiassistent, Roland Berger AB

Fått en bättre inblick i svenska skatteregler. Hjälpte mycket.

Thomas Lindström, revisorsassistent, Grant Thornton

Kursinnehåll

Kursens tyngdpunkt ligger på reglerna för aktiebolag  kring de vanligast förekommande skattefrågorna (typ representation, förlust på varufordringar m.m.).

Dessutom beskriver vi och går igenom aktuella deklarationsblanketter, i förekommande fall inklusive räkenskapsschema (INK1, INK2, INK2R, INK2S, INK4, INK4R, INK4S, INK4DU, NE, N6=hjälpblankett, N3A, N3B, K7, K10). Du kommer att själv göra många praktiska övningsuppgifter.

  • Skatteprocessen
  • Enskild firma
  • Handelsbolag
  • Delägarbeskattning FÅAB
  • Fastighetsbeskattning
  • Aktiebolagsbeskattning

Förkunskaper

Du bör ha arbetat minst ½-3 år med redovisning eller revision och ha upprättat någon deklaration tidigare, för att lättare kunna dra nytta av kursinnehållet.