Skatt I – deklaration och beskattning

Denna praktiska deklarationskurs vänder sig till dig som behöver öka din kunskap gällande deklarationsförfarandet för flera typer av bolag. Du kommer efter kursen att på egen hand kunna upprätta deklaration för delägare i fåmansföretag, enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag, samt vara orienterad i grundläggande skatteregler.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
20-22 mars
13 900 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Lärare: Tord Göransson, Tomas Grunditz
Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

Kursens tyngdpunkt ligger på reglerna för aktiebolag  kring de vanligast förekommande skattefrågorna (typ representation, förlust på varufordringar m.m.). Dessutom beskriver vi och går igenom aktuella deklarationsblanketter, i förekommande fall inklusive räkenskapsschema (INK1, INK2, INK2R, INK2S, INK4, INK4R, INK4S, INK4DU, NE, N6=hjälpblankett, N3A, N3B, K7, K10). Du kommer att själv göra många praktiska övningsuppgifter.

  • Skatteprocessen
  • Enskild firma
  • Handelsbolag
  • Delägarbeskattning FÅAB
  • Fastighetsbeskattning
  • Aktiebolagsbeskattning

Förkunskaper

Du bör ha arbetat minst ½-3 år med redovisning eller revision och ha upprättat någon deklaration tidigare, för att lättare kunna dra nytta av kursinnehållet.

Lärare

Tomas Grunditz

Skattekonsult, KPMG AB
Tomas är jur. kand. och verksam som skattekonsult vid KPMG Skatt i Jönköping sedan 1990. Han arbetar i huvudsak med skattefrågor rörande fåmansföretag och frågor som berör företagens delägarkrets, samt med personbeskattningsfrågor.

Tord Göransson

Skattekonsult, KPMG AB
Tord är jur.kand. och verksam som skattekonsult vid KPMG i Stockholm sedan 1987. Han arbetar i huvudsak med skattefrågor rörande mindre företag och deras ägare.

Ingår i utbildningsplan