Särskilda skatteregler i fastighetsföretag

Kursen behandlar centrala beskattningsfrågor för fastighetsförvaltande företag. 

Kurstillfällen

7 november
6 200 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Skattevolymen senaste utgåvan
Lärare: Bo Svensson

Kursbeskrivning

Vi går igenom och kommenterar regler och rättspraxis som är viktiga att känna till för dig som arbetar med fastighetsföretag och deras beskattning.

Sagt om kursen

Bra inblick i ett komplicerat område. Engagerad och kunnig kursledare! 

Emelie Staläng
Redovisningsekonom, HSB Nordvästra Skåne

Kursinnehåll

 • Gränsdragning mellan lagertillgångar och kapitaltillgångar
 • Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse
  – Omfattande fastighetspaketeringar har godtagits, HFD 2012 not 34
 • Underprisöverlåtelse från aktiebolag vars aktier är lageraktier i ägarens hand – HFD 2012 ref 58
 • Kort om intäkter och kostnader och kopplingen till god redovisningssed
 • Reparationskostnader eller förbättringar
  – Det utvidgade reparationsavdragets omfattning
  – Det utvidgade reparationsbegreppet har inte utvidgats - HFD 2012 ref 15
 • Avskrivning på fastigheter
  – Återföring av negativ goodwill - HFD 2011 ref 1
  – Utrangeringsavdrag (fastighet vid Globen) - HFD 2011 ref 72
  – Landningsbanor utgör markanläggning och inte markinventarier - HFD 2012 not 6
 • Skattekonsekvenser vid avyttring
  – Säljar- och köparperspektivet
  – Paketering av fastigheter – för- och nackdelar

Lärare

Bo Svensson

Skattejurist, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB
Bo är skattejurist vid Wistrand Advokatbyrå i Göteborg. Bo är även universitetslektor i skatterätt vid Göteborgs universitet. Under senare år har Bo skrivit ett flertal artiklar i Skattenytt om beskattning av handelsbolag. Bo har utsetts till bäste lärare på såväl ekonomlinjen som juristlinjen vid Handelshögskolan i Göteborg.