Revision i bostadsrättsföreningar

Behöver du fördjupa dig i som revisor i Bostadsrättsföreningar? Denna kurs ger dig en bred genomgång av både regler och praxis inom redovisning och revision med fokus vad som skiljer revision av bostadsrättsföreningar från revision av andra associationsformer. Dagen är även ett forum för att träffa kollegor som arbetar med revision av bostadsrättsföreningar. Kursmaterialet och referenslitteraturen är mycket omfattande och föreläsarna har därmed stor möjlighet att lägga fokus på de områden som prioriteras av kursdeltagarna. 

Kurstillfällen

16 november
6 200 kr
Malmö
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision senaste utgåvan
Lärare: Jörgen Götehed, Ingela Andersson
1 december
6 200 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision senaste utgåvan
Lärare: Jörgen Götehed, Ingela Andersson

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på revisionsmässiga frågeställningar men redovisningsreglerna kommer självklart att belysas i kursen. 
K-regelverken har trätt i kraft och dessa har stor påverkan på bostadsrättsföreningar. Den fråga som har debatterats mest är om progressiv avskrivningsmetod kan tillämpas eller ej och effekterna av BFN:s beslut i april 2014 att ändra normgivningen för avskrivningar i K2 kommer självklart att diskuteras.

Vi kommer också att beröra branschorganisationernas och andra intressenters olika synpunkter och diskutera hur en möjlig anpassning av såväl K2 som K3 kan se ut. Vilka överväganden och frågeställningar revisorn behöver beakta är en viktig del av kursen.

Sagt om kursen

Allt var kanonbra, en av de bästa kurser jag varit på.

Britt-Marie Mallander
revisor, KPMG Halmstad

Kursinnehåll

 • Aktuella frågor i bostadsrättsföreningar såsom progressiva avskrivningar, pågående översyn av föreningslagstiftningen samt projekt inom FAR
 • Översiktlig genomgång av K-regelverken med fokus på väsentliga skillnader mellan K2 och K3
 • Krav på information i årsredovisningarna för bostadsrättsföreningar
 • Vilka uppgifter om operationell leasing ska en bostadsrättsförening lämna som tillämpar K3?
 • Aktuella frågor inom byggnadsområdet
 • Brevsvar från BFN för kassaflödesanalys
 • Kommentarer kring kommittédirektiv 2015:97 "Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden"
 • Revision med genomgång av aktuellt ramverk utifrån ISA men också svårigheten med ekonomisk analys mellan olikartade föreningar och äkta/oäkta föreningar
 • Vilket fokus bör läggas i revisionen och hur fångas man upp viktiga förvaltningsåtgärder in som genomgång av föreningens stadgar, medlems- och lägenhetsförteckning, skattemässig status
 • Vilka områden inom inkomstskatt och mervärdesskatt är det viktigt för revisorn att ha koll på?
 • Hur bör slutsatser i revisionen påverka utformning av revisionsberättelsen?
 • Ombildning/paketering av fastighet och hur bedömning görs om föreningen behöver uppdatera ekonomisk plan och stadgar

Förkunskaper

Den här kursen förutsätter att du kan grunderna för revision. Dagen kommer enbart att behandla det som är specifikt för revision av bostadsrättsföreningar.

Lärare

Ingela Andersson

Auktoriserad revisor, PwC
Ingela Andersson är verksam som auktoriserad revisor på PwC i Kista utanför Stockholm och arbetar sedan många år uteslutande med revision och rådgivning för bostadsrättsföreningar. Hon har mångårig erfarenhet och kompetensutveckling för personer verksamma som revisorer och redovisningskonsulter och har under många år förmedlat sin kunskap inom området genom behovsanspassad utbildning åt bostadsrättsföreningar, företag och organisationer.

Jörgen Götehed

Revisor/Regionchef, BoRevision i Sverige AB
Jörgen är revisor vid BoRevision i Stockholm och arbetar sedan många år framförallt med revision och revisionsnära tjänster för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar. Han är chef för region Norr inom BoRevision och är stationerad i Stockholm. Jörgen är verksam hos många administrativa förvaltare av bostadsrättsföreningar, såväl stora rikstäckande organisationer som små lokala förvaltare.