Revision av varulager – praktisk fördjupning

Hur säkerställer du att lagergranskningen är i enlighet med ISA och god revisionssed? Genom revisorsnämndens tillsyn har praxis förändrats och lager är ett aktuellt ämne. Kursen är en fördjupning för dig som har kunder med varulager. Vad förväntas vid granskning av lager och vad finns det för fällor och fel i revisionen.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Utbildningens syfte är att ge revisorerna kunskap om vilka förväntningar som finns på revisorn enligt ISA för att granska lager. Deltagarna ska efter avslutad kurs kunna planera och genomföra en granskning av lager enligt ISA och god revisionssed med hög kvalitet.

Kursinnehåll

  • Förståelse för god revisionssed vid granskning av varulager
  • Förståelse för rutiner och kontroller i lager
  • Förståelse för ISA 530 om urval
  • Olika granskningsmetoder för granskning av lager