Revision III

I denna kurs ger vi kunskap och insikter till dig som är på väg in i rollen som uppdragsansvarig. Kursen omfattar ett flertal svårare revisionsmoment som hantering av betydande risker, bedömning av fortsatt drift, rapportering, aktiebolagsrättsliga frågor och koncernrevision. Förutom detta får du en genomgång av revisionens planering och de moment som är särskilt betydelsefulla.

Revision III riktar sig till dig som är blivande revisor med minst 3 års revisionspraktik.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 1000 kr rabatt på kurspriset.
Datum 1-5 oktober
Pris 18 900 kr
Ort Göteborg
Platser kvar JA
Kurslokal
Hotel Riverton
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Medlemsvolym
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • ISA-guiden
 • Miniräknare
Lärare: Henrik Boman, Patrik Olofson, Johanna Svensson, Robert Wennberg
Datum 5-9 november
Pris 18 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar NEJ
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Medlemsvolym
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • ISA-guiden
 • Miniräknare
Lärare: Henrik Boman, Patrik Olofson, Robert Wennberg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen omfattar fem dagars utbildning under ledning av erfarna revisorer som arbetar med mindre och medelstora företag men som också har erfarenhet av större och noterade företag.

Kursen har en röd tråd från uppdragets accepterande till rapporteringen. Genom kursen belyser vi olika viktiga frågeställningarna och ger exempel på hur momenten ska hanteras utifrån de olika regelverken. Som deltagare får du arbeta med ett flertal olika praktiska frågeställningar i grupper där olika lösningar och ageranden diskuteras. Detta ger dig djupare insikter och bättre förutsättningar att hantera de olika typer av situationer som uppstår i verkligheten.

Sagt om kursen

Väldigt bra kurs som täckte in många intressanta och aktuella ämnen samt väldigt bra och pedagogiska lärare. Lärorikt!

Camilla Beijron
auktoriserad revisor, R3 Revisionsbyrå KB

Kursinnehåll

 • ISA
 • Granskning av immateriella tillgångar, lager, intäkter och inkomstskatt
 • Koncernrevision
 • Bedömning av fortsatt drift
 • Förvaltningsrevision
 • Aktiebolagsrättsliga frågor
 • Rapportering och revisionsberättelse
 • Etiska regler för revisorn

 

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande kursen Revision II.

Lärare

Robert Wennberg

Auktoriserad revisor, FAR AB
Robert är auktoriserad revisor och arbetar inom FAR med utbildningar. Han har i sitt yrke som revisor och rådgivare arbetat med såväl mindre- och medelstora privatägda bolag som större och noterade koncerner. Robert har i många år även arbetat som lärare internt inom PwC.

Johanna Svensson

Auktoriserad revisor, FAR AB

Patrik Olofson

Auktoriserad revisor, R3 Revisionsbyrå KB
Patrik är auktoriserad revisor på R3 Revisionsbyrå i Stockholm. Patrik arbetar huvudsakligen med mindre och medelstora företag men har även erfarenhet från större och noterade företag.

Henrik Boman

Auktoriserad revisor, PwC
Henrik är auktoriserad revisor på PwC i Stockholm där han huvudsakligen arbetar med medelstora och mindre förtag samt även noterade företag. Henrik arbetar med kvalitetsfrågor inom PwC och är avstämningspart vid rapportering samt specialiserad på Aktiebolagslagen.