Revision III

Revision III riktar sig till dig som är blivande revisor med minst 3 års revisionspraktik. Kursen innehåller fyra huvudavsnitt; ISA, rapportering samt borgenärsskydds- och obeståndsregler. Särskild tonvikt läggs på kombinerad riskbedömning, borgenärsskydd och ramverket för bestyrkandeuppdrag. Vi pratar även affärsmannaskap och hur du utifrån din förtroendegivande yrkesroll som revisor kan utveckla byråns affärer.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Kurstillfällen

Oktober 2018 (pris ej klart)
0 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Ta med dig:
 • FARs Medlemsvolym
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • ISA-guiden
 • Miniräknare
November 2018 (pris ej klart)
0 kr
Göteborg
Kurslokal
Centralt i Göteborg
Ta med dig:
 • FARs Medlemsvolym
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • ISA-guiden
 • Miniräknare

Kursbeskrivning

Vi belyser bland annat problematiken och frågeställningarna kring revisionsberättelsernas utformning, fortsatt drift och översiktlig granskning. Dessutom diskuteras de frågeställningar och ställningstaganden som revisorn måste ha en grundläggande förståelse för avseende borgenärsskydd. Här går vi översiktligt in på revisorns handlingsplikt vid ekonomiska brott enligt aktiebolagslagen. Föreläsningar varvas med grupparbeten och diskussioner.

Sagt om kursen

Väldigt bra kurs som täckte in många intressanta och aktuella ämnen samt väldigt bra och pedagogiska lärare. Lärorikt!

Camilla Beijron
auktoriserad revisor, R3 Revisionsbyrå KB

Kursinnehåll

 • ISA
 • Rapportering och revisionsberättelse
 • Förvaltningsrevision
 • Borgenärsskydds- och obeståndsregler
 • God revisorssed
 

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande kursen Revision II.