Revision III

I denna kurs ger vi kunskap och insikter till dig som är på väg in i rollen som uppdragsansvarig. Kursen omfattar ett flertal svårare revisionsmoment som hantering av betydande risker, bedömning av fortsatt drift, rapportering, aktiebolagsrättsliga frågor och koncernrevision. Förutom detta får du en genomgång av revisionens planering och de moment som är särskilt betydelsefulla.

Revision III riktar sig till dig som är blivande revisor med minst 3 års revisionspraktik.

Datum Hösten 2020 (pris ej fastställt)
Pris 0 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Intresseanmälan

Vi jobbar med att ta fram datum till kursen. Lämna dina kontaktuppgifer i en intresseanmälan så hör vi av oss när vi har allt på plats. 

Intresseamälan är inte bindande.

Kurslokal
Scandic Anglais
Ta med dig:
 • FARs Medlemsvolym
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • ISA-guiden
 • Miniräknare
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen omfattar fem dagars utbildning under ledning av erfarna revisorer som arbetar med mindre och medelstora företag men som också har erfarenhet av större och noterade företag.

Kursen har en röd tråd från uppdragets accepterande till rapporteringen. Genom kursen belyser vi olika viktiga frågeställningarna och ger exempel på hur momenten ska hanteras utifrån de olika regelverken. Som deltagare får du arbeta med ett flertal olika praktiska frågeställningar i grupper där olika lösningar och ageranden diskuteras. Detta ger dig djupare insikter och bättre förutsättningar att hantera de olika typer av situationer som uppstår i verkligheten.

Video thumbnail
Se filmen
Revision III, Robert Wennberg

Sagt om kursen

Väldigt bra kurs som täckte in många intressanta och aktuella ämnen samt väldigt bra och pedagogiska lärare. Lärorikt!

Camilla Beijron
auktoriserad revisor, R3 Revisionsbyrå KB

Kursinnehåll

 • ISA
 • Granskning av immateriella tillgångar, lager, intäkter och inkomstskatt
 • Koncernrevision
 • Bedömning av fortsatt drift
 • Förvaltningsrevision
 • Aktiebolagsrättsliga frågor
 • Rapportering och revisionsberättelse
 • Etiska regler för revisorn

 

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande kursen Revision II.