Revision III

Revision III riktar sig till dig som är blivande revisor med minst 3 års revisionspraktik. Kursen innehåller fyra huvudavsnitt; ISA, rapportering samt borgenärsskydds- och obeståndsregler. Särskild tonvikt läggs på kombinerad riskbedömning, borgenärsskydd och ramverket för bestyrkandeuppdrag. Vi pratar även affärsmannaskap och hur du utifrån din förtroendegivande yrkesroll som revisor kan utveckla byråns affärer.

Kurstillfällen

6-10 november
18 900 kr
Göteborg
Kurslokal
Scandic Crown
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Medlemsvolym
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • ISA-guiden
 • Miniräknare
Lärare: Henrik Boman, Patrik Olofson, Robert Wennberg

Kursbeskrivning

Vi belyser bland annat problematiken och frågeställningarna kring revisionsberättelsernas utformning, fortsatt drift och översiktlig granskning. Dessutom diskuteras de frågeställningar och ställningstaganden som revisorn måste ha en grundläggande förståelse för avseende borgenärsskydd. Här går vi översiktligt in på revisorns handlingsplikt vid ekonomiska brott enligt aktiebolagslagen. Föreläsningar varvas med grupparbeten och diskussioner.

Sagt om kursen

Väldigt bra kurs som täckte in många intressanta och aktuella ämnen samt väldigt bra och pedagogiska lärare. Lärorikt!

Camilla Beijron
auktoriserad revisor, R3 Revisionsbyrå KB

Kursinnehåll

 • ISA
 • Rapportering och revisionsberättelse
 • Förvaltningsrevision
 • Borgenärsskydds- och obeståndsregler
 • God revisorssed
 

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande kursen Revision II.

Lärare

Robert Wennberg

Auktoriserad revisor, FAR AB
Robert är auktoriserad revisor och arbetar inom FAR med utbildningar. Han har i sitt yrke som revisor och rådgivare arbetat med såväl mindre- och medelstora privatägda bolag som större och noterade koncerner. Robert har i många år även arbetat med utbildning internt inom PwC.

Patrik Olofson

Auktoriserad revisor, R3 Revisionsbyrå KB
Patrik är auktoriserad revisor på Ernst & Young i Stockholm.

Henrik Boman

Auktoriserad revisor, PwC