Revision II

Kursen är en fördjupning på Revision I och du lär dig att tillämpa ISA praktiskt genom hela revisionen men med särskilt fokus på planeringen. Efter den här kursen har du fördjupad helhetsbild och kunskap i hur du utför planeringen och kopplar den till granskningen.

Datum 24-28 augusti
Pris 19 200 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Scandic Anglais
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Joakim Svensson, Åsa Anderberg, Jonas Karmebäck
Datum 5-9 oktober
Pris 19 200 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Joakim Svensson, Åsa Anderberg, Jonas Karmebäck
Datum 9-13 november
Pris 19 200 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 15:30
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Joakim Svensson, Åsa Anderberg, Jonas Karmebäck
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Genom kursen får du en bättre förståelse och helhetsbild över hela revisionsprocessen från inledande formella åtgärder, riskbedömning, planering till konkreta granskningsåtgärder. I detta ingår att du får även god kännedom om hur man samlar in information, gör riskanalys och hur revisionen planeras utifrån ställningstaganden i riskanalysen.

Förutom att få helhetsbilden får du också en fördjupning kring intäkter och granskning kontanthantering så att du har förståelse och kunskap om hur du gör en bra revision i dessa delar. Förvaltningsrevision, aktiebolagslagen och etik är andra områden som behandlas på kursen.

Kursen består av föreläsningar och grupparbeten baserat på ett stort praktikfall där du får öva på att planera för och genomföra en effektiv och ändamålsenlig revision. En stor del av kursen bygger på att deltagarna utbyter erfarenheter och lär av varandra.

Sagt om kursen

Bättre förståelse och helhetsbild över hela revisionsprocessen från inledande formella åtgärder, riskbedömning, planering till konkreta granskningsåtgärder.

Marcus Johansson
Revisorsassistent, JDG Revision AB

Kursinnehåll

 • Planeringsfasen
  – Kunskap om verksamheten och riskanalys
  – Väsentlighetsbedömning
  – Riskanalys
  – Utformning av övergripande revisionsplan och granskningsprogram
 • Fördjupning i praktisk användning av ISA
 • Granskning av intern kontroll för mindre bolag
 • Intäkter med fördjupning kring kontanthantering
 • Utförande av förvaltningsrevision
 • Etiska regler och oberoende för revisorer
 • Aktiebolagslagen
 • Penningtvättslagen

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande Revision I. Efter att du gått kursen Revision II är det lämpligt att skriva FARs Kunskapstest för revisorsassistenter.

Lärare

Jonas Karmebäck

Auktoriserad revisor, JPA Revision AB

Åsa Anderberg

Auktoriserad revisor, BDO Göteborg AB

Joakim Svensson

Auktoriserad revisor, BDO Göteborg AB
Joakim är auktoriserad revisor vid BDO Nordic i Göteborg. Han arbetar främst med mindre och medelstora ägarledda företag. Joakim är särskilt intresserad av och arbetar mycket med revision av stiftelser och trossamfund.