Rekokurs för Aspia

Svensk Standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, utges av FAR. Genom Reko svarar FAR för utveckling av god sed vid utförande av såväl redovisnings- som lönetjänster. Den första Reko-standarden gavs ut 2008 och är en erkänd kvalitetsstandard och normgivande för god sed vid utförande av redovisningstjänster. 

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

På kursen får du en genomgång av ska-kraven i Reko.

FAR:s anordnade Rekokurs är obligatorisk för att bli medlem i FAR och få titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR eller Auktoriserad Lönekonsult FAR efter godkänt resultat på konsultexamen. Kursen är även obligatorisk för den revisorsmedlem som vill erhålla titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Rekokursen ingår i Förberedelsekurs inför redovisningskonsultexamen och Förberedelsekurs inför lönekonsultexamen. Du anmäler dig antingen till denna Rekokurs som genomförs som webbinarium (denna sida via knapp ovan) eller till någon av förberedelsekursena där ett Rekokursen är en del av innehållet.

Allmänt om Reko

Målsättningen är att standarden ska leda till hög kvalitet på de redovisnings- och lönetjänster som utförs av auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter. En tillämpning av standarden syftar till att skapa hög kundnytta och bidra till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet. Användare av den sammanställda informationen i uppdraget ska genom konsultens tillämpning av standarden kunna utgå från att tjänsten utförts med hög professionell kompetens och omsorg. Standarden ska även vara ett stöd i konsultens verksamhet.

Standarden ska tillämpas av Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter FAR, eller annan anställd på det företag som denna är verksam i, som utför redovisnings- och löneuppdrag och övriga närliggande uppdrag.

Reko utgår från ett ramverk som består av nio obligatoriska ska-krav som konsulten är skyldig att följa. De enskilda ska-kraven kompletteras med Reko-avsnitt som närmare tydliggör innehållet i de övergripande ska-kraven.


 Missa inte Reko-podden!

Reko-podden

Reko-podden vrider och vänder på frågorna du som redovisnings- och lönekonsult bör ha koll på för att sova gott om natten.

Lyssna här

Kursinnehåll

Vi går igenom de nio obligatoriska ska-krav som en konsult är skyldig att följa:

  • Konsultens ansvar
  • Redovisningsföretagets organisation
  • Antagande och omprövning av uppdrag
  • Uppdragsavtal
  • Förståelse av uppdragsgivarens verksamhet
  • Konsultens planering av enskilda uppdrag
  • Konsultens utförande av uppdragen
  • Konsultens rapportering
  • Avslut av uppdrag

Under utbildningen är det bra att ha tillgång till Reko-boken.

Det här är ett FAR-webbinarium

Lärarledda expertföreläsningar

Våra webbinarier är lärarledda expertföreläsningar som du följer i realtid via webben. Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor och få svar direkt. Webbinarierna spelas också in och du får tillgång till inspelningen senast en vecka efter att webbinariet har sänts. Du har sedan tillgång till inspelningen i tre månader.

Vidareutbildningstimmar
Dina utbildningstimmar kommer att registreras när du har genomfört webbinariet. För att detta ska kunna registreras hos FAR måste du logga in på Mina sidor och slutföra webbinariet personligen i samband med realtidssändningen.

Testa din uppkoppling
Om du vill säkerställa att din internetuppkoppling är tillräckligt snabb för våra webbinarier kan du testa din hastighet här.