Reko fördjupning för lönekonsulter

Nyhet

Det här webbinariet ger dig som lönekonsult praktiska tips på hur du kan tillämpa Reko och ska-kraven i ditt dagliga arbete. 

Datum 26 november
Pris 1 700 kr
Typ Webbinarium
Platser kvar Ja
Tid: 09:00 - 12:00
Ta med dig:
  • Reko-boken (senaste utgåvan) alternativt FAR Online
Lärare: Camilla Carlsson, Maria Bragén
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under webbinariet får du en genomgång av Reko – både tillämpning och ska-kraven, som du kan läsa mer om under Kursinnehåll.

Reko utgår från ett ramverk som består av nio obligatoriska ska-krav som konsulten är skyldig att följa. De enskilda ska-kraven kompletteras med Reko-avsnitt som närmare tydliggör innehållet i de övergripande ska-kraven.

Allmänt om Reko

Svensk Standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, utges av FAR. Genom Reko svarar FAR för utveckling av god sed vid utförande av såväl redovisnings- som lönetjänster. Den första Reko-standarden gavs ut 2008 och är en erkänd kvalitetsstandard och normgivande för god sed vid utförande av redovisningstjänster.

Målsättningen är att standarden ska leda till hög kvalitet på de redovisnings- och lönetjänster som utförs av auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter. En tillämpning av standarden syftar till att skapa hög kundnytta och bidra till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet. Användare av den sammanställda informationen i uppdraget ska genom konsultens tillämpning av standarden kunna utgå från att tjänsten utförts med hög professionell kompetens och omsorg. Standarden ska även vara ett stöd i konsultens verksamhet.

Standarden ska tillämpas av Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter FAR, eller annan anställd på det företag som denna är verksam i, som utför redovisnings- och löneuppdrag och övriga närliggande uppdrag.


 Missa inte Reko-podden!

Reko-podden

Reko-podden vrider och vänder på frågorna du som redovisnings- och lönekonsult bör ha koll på för att sova gott om natten.

Lyssna här

Kursinnehåll

Vi går igenom de nio obligatoriska ska-krav som en konsult är skyldig att följa:

  1. Lönekonsultens ansvar
  2. Kvalitetssäkring
  3. Antagande och omprövning
  4. Uppdragsavtal
  5. Förståelse av uppdragsgivarens verksamhet
  6. Lönekonsultens planering av enskild uppdrag  
  7. Lönekonsultens utförande av uppdrag
  8. Lönekonsultens rapportering
  9. Avslut av uppdrag

Under utbildningen är det bra att ha tillgång till Reko-boken eller FAR Online. 

Lärare

Maria Bragén

Auktoriserad lönekonsult, Furlands Revisionsbyrå AB
Maria är auktoriserad löne- och redovisningskonsult hos FAR. Maria arbetar hos Furlands Revisionsbyrå i Mjölby/Linköping med lönebearbetning, HR, redovisning och skatterådgivning i små och stora företag sedan 2007.

Camilla Carlsson

Auktoriserad redovisningskonsult, FAR AB
Camilla arbetar med redovisningsfrågor på FAR och har varit med och tagit fram Reko. Hon har sedan tidigare arbetat på EY med mindre och medelstora företag i rollen som auktoriserad redovisningskonsult.

Det här är ett FAR-webbinarium

Lärarledda expertföreläsningar

Våra webbinarier är lärarledda expertföreläsningar som du följer i realtid via webben. Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor och få svar direkt. Rekokursen spelas inte in och du kan således inte ta del av kursen i efterhand.

Testa din uppkoppling
Om du vill säkerställa att din internetuppkoppling är tillräckligt snabb för våra webbinarier kan du testa din hastighet här.

FAR rekommenderar

Utbildningar