Regelverken kring kontrollbalansräkning och fortsatt drift

I denna onlinekurs får du teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning. Utgångspunkten är reglerna i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Du får en översikt i redovisnings- och juridikperspektiven för dessa områden.

Pris 2 700 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Frågorna som rör fortsatt drift och kontrollbalansräkning är ständigt aktuella både för revisorer och redovisningskonsulter. En felaktig hantering kan få stora konsekvenser för styrelsen och det finns ett stort värde av en proaktiv hantering från revisorer och konsulter. Kursen tar upp grunderna såväl som de områden man behöver vara särskild uppmärksam kring. Du får detaljerad kunskap kring praxis och hur du bör agera i olika vanliga situationer.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Denna kurs vänder sig till dig som är redovisningskonsult, medarbetare på ekonomiavdelning eller revisor och som kommer i kontakt med frågor kring kontrollbalansräkning och fortsatt drift.

Lärare: Martin Johansson, jurist.

Video thumbnail
Se filmen
Regelverken kring kontrollbalansräkning och fortsatt drift

Kursinnehåll

  • ABLs ramar för redovisning i KBR situation inom K2 och K3
  • Kapitaltäckningsreglerna i ABL
  • Fortsatt drift problematiken
  • Årsredovisning när fortsatt drift inte föreligger
  • Kapitaltäckningsgarantier

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du kan grunderna inom bolagsrätt. Om du saknar grundläggande kunskap om moms kan du gå onlinekursen Styrelsens ansvar.

Praktisk information

Så här kommer du igång

  • Starta onlinekursen via Mina Sidor
  • Kursen är ca 150 minuter
  • Du kan enkelt repetera avsnitt
  • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
  • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari


Uppkoppling

2Mbit/sek

Tips!

Den här kursen ingår i Utbildningspaket online

Aktuellt just nu