Redovisningskonsultexamen

Syftet med provet är i första hand att säkerställa att du kan hantera olika kundsituationer enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
15 november
5 000 kr
Stockholm
Kurslokal
Meeting Room
Tid: 10:00 - 16:00
15 november
5 000 kr
Göteborg
Tid: 10:00 - 16:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Auktoriserad redovisningskonsult

 

Auktoriserad redovisningskonsult (ARK) är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult.

Anmälan

Du anmäler dig till Redovisningskonsultexamen ovan.
Provdatum 2018: 17 april och 15 november.

Proven kan ställas in om det inte finns tillräckligt många anmälda. Provet hålls under en dag och beräknad provtid är 6 timmar.

Förkunskaper

 

Redovisningskonsultexamen är uppdelad i två delar som var och en motsvarar halva maxpoängen.

  • Del 1 är allmänna konsultfrågor där vi ställer frågor utifrån Reko. Vi vill här att du beskriver ditt agerande i olika situationer. Frågorna omfattar även t.ex. redovisning, skatt, moms och ABL

  • Del 2 är "case" (praktikfall), examen innehåller ett kundcase. Frågorna omfattar t.ex. redovisning och verksamhetsfrågor samt skatt, moms och ABL

Ta med egen dator, då provet genomförs på din egen dator.

Tillåtna hjälpmedel: FAR:s Samlingsvolym, böcker (ex. Reko), egna anteckningar, FAR Online och tillgång till internet.

Ingår i utbildningsplan