Redovisningskonsultexamen

Syftet med provet är i första hand att säkerställa att du kan hantera olika kundsituationer enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Innan du anmäler dig till provet ska du ha ansökt om medlemskap. Först när din ansökan är godkänd kan du anmäla dig till provet. 

Datum 15 november
Pris 5 000 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Kurslokal
Meeting Room
Tid: 10:00 - 16:00
Datum 15 november
Pris 5 000 kr
Ort Göteborg
Platser kvar NEJ
Tid: 10:00 - 16:00
Datum 15 maj
Pris 5 000 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Kurslokal
Meeting Room
Tid: 10:00 - 16:00
Datum 15 maj
Pris 5 000 kr
Ort Göteborg
Platser kvar JA
Tid: 10:00 - 16:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Auktoriserad redovisningskonsult

Auktoriserad redovisningskonsult (ARK) är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult.

Anmälan

Du anmäler dig till Redovisningskonsultexamen ovan.
Provdatum: 15 november 2018 och 15 maj 2019.

Proven kan ställas in om det inte finns tillräckligt många anmälda. Provet hålls under en dag och beräknad provtid är 6 timmar.

Ansökan om medlemskap

Innan du anmäler dig till provet ska du ha ansökt om medlemskap. Först när din ansökan är godkänd kan du anmäla dig till provet. Hämta ansökningsblankett här.

ansökan

 

 

 

 

Hur går examen till?

 

Redovisningskonsultexamen är uppdelad i två delar som var och en motsvarar halva maxpoängen. Provet görs digitalt, se mer information nedan.

  • Del 1 är allmänna konsultfrågor där vi ställer frågor utifrån Reko. Vi vill här att du beskriver ditt agerande i olika situationer. Frågorna omfattar även t.ex. redovisning, skatt, moms och ABL.

  • Del 2 är "case" (praktikfall), examen innehåller ett kundcase. Frågorna omfattar t.ex. redovisning och verksamhetsfrågor samt skatt, moms och ABL.

Tillåtna hjälpmedel: FAR:s Samlingsvolym, böcker (ex. Reko), egna anteckningar, FAR Online och tillgång till internet. Du ska också ta med egen dator.

Hämta programmet DigiExam

Du gör provet på din egen dator och du behöver ladda ner programmet DigiExam. Här kan du ladda ned programvaran  https://www.digiexam.com/support/downloads-for-students/ och instruktioner hämtar du här (PDF).

Om du vill säkerställa att du kan skriva provet digitalt från din dator kan du starta DigiExam och använda kod till ett testprov: 37 51 37 03 2. DigiExam behöver då först vara installerad på din dator.

Kod för testprov med internetåtkomst: 39 11 47 19 0.