Redovisningskonsultexamen

Syftet med provet är i första hand att säkerställa att du kan hantera olika kundsituationer enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
15 november
5 000 kr
Stockholm
Kurslokal
Meeting Room
Tid: 10:00 - 16:00
15 november
5 000 kr
Göteborg
Tid: 10:00 - 16:00
Datum för våren 2019 meddelas senare
5 000 kr
Stockholm
Datum för våren 2019 meddelas senare
5 000 kr
Göteborg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Auktoriserad redovisningskonsult

Auktoriserad redovisningskonsult (ARK) är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult.

Anmälan

Du anmäler dig till Redovisningskonsultexamen ovan.
Provdatum 2018: 17 april och 15 november.

Proven kan ställas in om det inte finns tillräckligt många anmälda. Provet hålls under en dag och beräknad provtid är 6 timmar.

Förkunskaper

 

Redovisningskonsultexamen är uppdelad i två delar som var och en motsvarar halva maxpoängen.

  • Del 1 är allmänna konsultfrågor där vi ställer frågor utifrån Reko. Vi vill här att du beskriver ditt agerande i olika situationer. Frågorna omfattar även t.ex. redovisning, skatt, moms och ABL

  • Del 2 är "case" (praktikfall), examen innehåller ett kundcase. Frågorna omfattar t.ex. redovisning och verksamhetsfrågor samt skatt, moms och ABL

Ta med egen dator, då provet genomförs på din egen dator.

Tillåtna hjälpmedel: FAR:s Samlingsvolym, böcker (ex. Reko), egna anteckningar, FAR Online och tillgång till internet.