Redovisningskonsultexamen

Du som vill få titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR behöver genomföra ett examensprov med godkänt resultat. Examensprovet hålls två gånger per år. 

Högt tryck i Stockholm 7 november, vi har därför utökat till 2 examenslokaler!

Datum 7 november
Pris 5 000 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Kurslokal
Fabriken
Tid: 10:00 - 16:00
Datum 7 november
Pris 5 000 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Fåtal
Tid: 10:00 - 16:00
Datum 7 november
Pris 5 000 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 10:00 - 16:00
Datum 6 maj
Pris 5 000 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Fabriken
Tid: 10:00 - 16:00
Datum 6 maj
Pris 5 000 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Tid: 10:00 - 16:00
Fler kurstillfällen

Inför redovisningskonsultexamen

Att få titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR ger en kvalitetsstämpel och en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult.

Innan du anmäler dig till provet ska du ha ansökt om medlemskap i FAR. Först när din ansökan är godkänd kan du anmäla dig till provet.

Du ska även ha gått en av FAR anordnad Rekokurs för att bli medlem i FAR och få titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR. Rekokursen kan du gå via vårt webbinarium. Inför examen rekommenderas annars att gå Förberedelsekurs inför redovisningskonsultexamen, en tvådagarskurs som inkluderar Rekokursen.

Länkar

"Jag klarade provet!"

Josefin Emitslöf

Hösten 2018 skrev Josefin Emitslöf provet med godkänt resultat. Så här föreredde hon sig, läs mer (pdf från Balans nr 2, 2019).

 

Hur går examen till?

Examensprovet genomförs i en gemensam lokal under max 6 timmar (10.00-16.00). Du får vid ankomst anmäla dig och uppvisa legitimation. Provfrågor och svar lämnas i det webbaserade programmet DigiExam från din egna dator, se mer information nedan. Du har således tillgång till internet för informationssökning, så en portabel extraskärm kan vara bra att ta med. Glöm inte strömkabel. I övrigt får du ta med dig de böcker och anteckningar du känner behov av. Det du inte får göra är att kommunicera via mejl, chatt eller ringa.

Under dagen bjuds på frukt, kaffe/te, juice och en lunchsmörgås.


Redovisningskonsultexamen är uppdelad i två delar, totalt 80 poäng:

  • Delprov 1 - Allmänna konsultfrågor, totalt 40 poäng.
  • Delprov 2 - Praktikfall, totalt 40 poäng

För att bli godkänd måste du totalt ha 75% rätt, dvs uppnå minst 60 poäng.

Hämta programmet DigiExam

Du gör provet på din egen dator och du behöver ladda ner programmet DigiExam. Här kan du ladda ned programvaran  https://www.digiexam.com/support/downloads-for-students/ och instruktioner hämtar du här (PDF).

Säkerställ att du kan skriva provet digitalt från din dator i god tid före examen genom att starta DigiExam och använda kod till ett testprov:
78 65 17 19 5. Vid problem får du höra av dig till projektledaren.