Redovisningskonsulten I

Lägg grunden för att lyckas som redovisningskonsult genom denna kurs. Det räcker inte med att känna till grundläggande regelverk inom redovisning och skatt om kunderna ska uppleva att du ger dem med kvalitativa och effektiva tjänster. I denna kurs får du lära dig att tillämpa Reko praktiskt och ur ett kundperspektiv.  

För närvarande finns inga planerade kurstillfällen.

Datum Skicka gärna en intresseanmälan
Pris 10 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Intresseanmälan

Vi jobbar med att ta fram datum till kursen. Lämna dina kontaktuppgifer i en intresseanmälan så hör vi av oss när vi har allt på plats. 

Intresseamälan är inte bindande.

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till dig som är ny på en byrå men som har den grundläggande erfarenheten att arbeta med löpande redovisning och månadsbokslut. Under dessa två dagar får du fördjupade färdigheter att arbeta med redovisningsuppdrag enligt Reko så att regelverket blir ett stöd och en metod som gör att du arbetar både effektivare och med bättre kvalitet.

Video thumbnail
Se filmen
Redovisningskonsulten 1, Camilla Carlsson

Kursen är baserad på kundcase som ger en tydlig koppling till verkligheten och som exemplifierar viktiga frågeställningar såsom:

 • Betydelsen av förståelse för verksamheten
 • Hur ska jag förhålla mig till Reko
 • Vilka konsekvenser har val av regelverk
 • Hur dokumenterar jag effektivt och med kvalitet
 • Avvikande transaktioner och hur de ska hanteras
 • Vad behöver jag göra vid en avstämning
 • Mitt ansvar som redovisningsassistent

Kursen är huvudsakligen inte en redovisningskurs utan en tillämpningskurs för dig som har rollen som redovisningsassistent på byrå. Det förutsätter att du har grundläggande erfarenhet av praktiskt arbete och kan K2-regelverket grundläggandeför din roll.

Kursen leds av erfarna redovisningskonsulter som är vana att handleda yngre medarbetare och som har fokus på att skapa en effektiva och kvalitativa arbetssätt enligt REKO.

Kursinnehåll

 • Reko-processen från antagande och avslut
 • Lagar och normer
 • Förståelse för verksamheten och kommunikation med kunden
 • Uppdragsavtalet
 • Avvikande transaktioner
 • Praktisk tillämpning av Bokföringslagen
 • Rutiner för löpande redovisning och månadsbokslut
 • Avstämningar av väsentliga balansposter såsom kundfordringar, materiella anläggningstillgångar, likvida medel, m.m.
 • Avstämning av resultaträkning

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande erfarenhet av praktiskt arbete och kan K2-regelverket grundläggande för din roll.

Fortsättningskurs

Redovisningskonsulten II