Redovisningsdagen 2017

Redovisningsdagen är en mycket uppskattad kursdag – ett forum att träffa kollegor som arbetar i eller med icke-noterade företag. FAR erbjuder dig en heldag som ger dig en bra bild över utvecklingen på redovisningsområdet.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Kurstillfällen

21 november
4 900 kr
Malmö
Kurslokal
Malmö Börshus
Tid: 09:30 - 16:00
22 november
4 900 kr
Göteborg
Tid: 09:30 - 16:00
23 november
4 900 kr
Stockholm
Kurslokal
CCC/Norra Latin
Tid: 09:30 - 16:00
23 november
3 900 kr
Streaming
Tid: 09:30 - 16:00

Kursbeskrivning

Redovisningsnormeringen utvecklas och ändras löpande varför denna dag är ett perfekt tillfälle att få en översyn av och en insikt i vilka av dessa ändringar som berör de företag jag jobbar med.

Sagt om kursen

Jag är mycket nöjd. Ett effektivt och bra sätt att hålla sig à jour med kommande nyheter på redovisningsområdet. Bra lärare som förmedlade sina kunskaper på ett tydligt och pedagogiskt sätt!

Bo-Anders Arvidsson
finacial controller, Göteborgs Spårvägar AB

Det här är ett bra sätt att få utbildning mellan varven. Jag skulle uppskatta om det finns mer av den här sorten. 

Kursdeltagare

Kursinnehåll

Nyheter och klarlägganden i K2 regelverket för årsredovisningsföretag

– Nyheter för 2017 års bokslut
– Ändringar i K2 avseende fastigheter
– Övergångsfrågor för förstagångsanvändare, stiftelser, vissa handelsbolag med flera
– Hur ska väsentlighetsprincipen tillämpas i K2, några exempel utifrån K2s förenklingsregler
– Hur hanteras oreglerade frågor i K2?

Tillämpningsfrågor m.m. i K3 regelverket

– Komponentredovisning, kan man korrigera bristfälliga eller felaktiga komponentuppdelningar? Hur redovisar man partiella komponentbyten?
– Övergångsfrågor för förstagångsanvändare. Fr.o.m räkenskapsåret 2017 måste även de som inte är AB eller EF välja regelverk

Allmänna frågor

– Intäktsredovisning, argumentation kring valda principer i olika situationer.
– Kassaregisterbestämmelserna, lite nyheter och lite uppdatering
– Utredning om ökat konsumentskydd inom bostadsrättsmarknaden. Hur påverkar utredningsförslaget redovisningen?

Aktuella brevsvar från bokföringsnämnden

– Nedskrivning i kommunala bolag
– Verifikat vid anställdas utlägg
– Avverkningsrätt

K-regelverk för årsbokslutsföretag

– Vi går igenom regelverkets innehåll, uppbyggnad och struktur samt för vilka företag detta är tillämpligt

Redovisningsdagen avslutas som alltid med en frågestund.

Streaming

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och kursdokumentationen till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.

Bonus – film på köpet!

filmVi spelar in Redovisningsdagen och alla som deltagit på kommer att få tillgång till filmen. Inspelningen görs i Stockholm.