Redovisningsdagen

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer på redovisningsområdet och träffa kollegor som jobbar med och i icke-noterade företag? Välkommen på Redovisningsdagen, en av våra populäraste nyhetsdagar!

 

Redovisningsdagen 2018 har genomförts.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 300 kr rabatt på kurspriset.
Datum Hösten 2019 (pris och datum ej klart)
Pris 0 kr
Ort Malmö
Platser kvar Ja
Kurslokal
Malmö Börshus
Datum Hösten 2019 (pris och datum ej klart)
Pris 0 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Göteborg
Datum Hösten 2019 (pris och datum ej klart)
Pris 0 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Datum Hösten 2019. Pris och datum meddelas senare.
Pris 0 kr
Typ Nyhetsdag online
Platser kvar Ja
Datum Hösten 2019 (pris och datum ej klart)
Pris 0 kr
Typ Nyhetsdag online
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Om Redovisningsdagen

I år tar vi bland annat upp:

 • Tolkningsfrågor i K2
 • Det allmänna rådet om årsbokslut
 • Redovisning av kapitalförsäkringar
 • Vad innebär den förändrade inkomstskattesatsen avseende uppskjuten skatt

Ta chansen att träffa kollegor som jobbar med eller i icke-noterade företag, en möjlighet att utbyta erfarenheter och nätverka som du kommer att ha stor nytta av. Förutom att du får träffa och lyssna på de främsta experterna inom respektive område, har du också möjlighet att ställa dina egna frågor för att du ska få ut så mycket som möjligt av dagen. Redovisningsdagen avslutas som alltid med en frågestund.

Sagt om kursen

Jag är mycket nöjd. Ett effektivt och bra sätt att hålla sig à jour med kommande nyheter på redovisningsområdet. Bra lärare som förmedlade sina kunskaper på ett tydligt och pedagogiskt sätt!

Bo-Anders Arvidsson
financial controller, Göteborgs Spårvägar AB

Med dessa kunskaper kan jag ligga steget före i vissa frågor och risken för fel minskar. 

Carina Grill
Redovisningskonsult, PwC Alingsås

Innehåll

 • Nyheter inom redovisningsområdet
 • K2 lättnadsregler och kopplingen till väsentlighetsprincipen
 • Situation när det kan vara lämpligt att gå över från K2 till K3
 • Hur ska man tänka vid tillämpning av punkt 3.3 i K2
 • Jämförelsetal; vad är tvingande och får man lämna hur mycket jämförande information som man vill?
 • Hur hantera skatten vid tillämpning av uppdrag på löpande räkning enligt såväl K3 som K2
 • Uppskjuten skatt, vanliga exempel, hur man beräknar och hur man konterar
 • Inkomster som inte ska ingå i Nettoomsättning
 • Redovisning av belånade kundfordringar (fakturakredit)
 • Förbättringsutgifter på annans fastighet; vad är det och hur ska det redovisas samt vad ingår i anskaffningsvärdet
 • Verifikation; vad ska den innehålla. Fullständig kontra förenklad faktura
 • Fond för utvecklingsutgifter
  – hanteringen och vad ska avsättas till denna fond. Inklusive vad är egenupparbetat och vad är förvärvat
 • Uppskjuten skatt vid substansförvärv
  – när kan man tillämpa denna undantagsregel samt omräkning av skatteskulden i takt med att åren går

Frågor och svar om kursen

Hur länge har jag tillgång till materialet när jag har tagit del av en onlinekurs?

Du har tillgång till materialet i 3 månader efter att du har mottagit filmen. 

Får även vi som är på plats tillgång till inspelningen av nyhetsdagen?

Ja. Du får filmen oavsett om du deltar på plats eller online.

Här hittar du fler frågor och svar

Online

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och kursdokumentationen till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.


Bonus – film på köpet!

filmVi spelar in Redovisningsdagen och alla som deltagare kommer att få tillgång till filmen. Inspelningen görs i Stockholm.