Redovisning lager av tillverkade varor

Nyhet

Lär dig hantera regler och principer för hur lager av tillverkade varor ska hanteras i redovisningen. Genom denna onlinekurs får du tydliga exempel på beräkningar och tillämpning av hur reglerna ska hanteras i redovisningen och vilka fällor som måste undvikas.

Pris 1 500 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Denna kurs är en fördjupning i redovisning av varulager för dig som arbetar med företag som har egentillverkade varor i lager. 
I denna onlinekurs får du en fördjupning i frågor som är specifika för lager av tillverkade varor. Du får också en sammanfattning av de grundläggande principerna och reglerna som styr redovisningen av lager och hur reglerna ska tillämpas.

Kursen baseras på både K2 och K3 men med utgångspunkt en är reglerna enligt K3 och skillnaderna mot K2 redogörs för i slutet av kursen.Kursen innehåller föreläsningar och tydliga exempel på beräkningar och andra tillämpningar. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna av kursen.

Denna kurs passar bra både för de både redovisningskonsulter, medarbetare på ekonomiavdelningar och revisorer som behöver en repetition inför praktiskt arbete med lager men också för de som är nya inom området.


Lärare: Johan Månsson
Johan har varit verksam som delägare, auktoriserad revisor och redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm, med särskild inriktning mot tillämpning av svenska redovisningsregler. Han har lång erfarenhet som kvalificerad revisor i företag i de flesta storlekar och branscher. Johan har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en duktig och erfaren pedagog.

Kursinnehåll

 • Definition av lager och grundläggande principer
 • Anskaffningsvärde
 • Indirekta tillverkningsutgifter
 • Klassificering
 • Hantering av variationer i tillverkad volym
 • FIFU
 • Avvikande kreditvillkor vid anskaffning
 • Ränta på kapitalbindning
 • Specifik kundanpassning
 • Bruttovinstmarginalmetoden
 • Nettoförsäljningsvärde
 • Inkuranstrappa
 • Lägsta värdets princip
 • Skillnader mellan K2 och K3

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskap och förståelse för redovisning. Detta kan du får genom våra distanskurser eller genom våra lärarledda bokslutskurser.
I kursen Redovisning lager av handelsvaror får du grundläggande principer och fördjupning kring denna typ av lager.

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 150 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari


Uppkoppling

2Mbit/sek

FAR rekommenderar

Utbildningar