Redovisning lager av handelsvaror

Nyhet

Du får en tydlig struktur för hur lagret ska hanteras i redovisningen och vilka fällor som måste undvikas.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Pris 1 500 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Hur lager ska redovisas och värderas är en ofta förekommande brist. Genom denna onlinekurs får deltagarna en tydlig struktur för hur lagret ska hanteras i redovisningen och vilka fällor som måste undvikas.

Kursen riktar sig mot revisorer och redovisningskonsulter som arbetar med företag som har lager och särskilt handelslager. koncerner och behöver repetera och fördjupa sin kunskap kring de redovisningsmässiga, skattemässiga och bolagsrättsliga frågorna i koncerner. 

Innehåll

  • Definition av lager
  • Anskaffningsvärde
  • FIFU
  • Bruttovinstmarginalmetoden
  • Nettoförsäljningsvärde
  • Inkuranstrappa
  • Lägsta värdets princip
  • Skillnader mellan K2 och K3
  • Vanliga brister och frågeställningar vid redovisning av handelslager

Lärare: Johan Månsson, redovisningsspecialist

Aktuellt just nu