Redovisning lager av handelsvaror

I den här onlinekursen får du kunskap om vilka regler som styr redovisningen av lager och hur reglerna ska tillämpas. 

Pris 1 500 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Hur lager ska redovisas och värderas är en ofta förekommande brist i redovisningen. I den här onlinekursen får du en tydlig struktur för hur lager av handelsvaror ska hanteras i redovisningen och vilka fällor som måste undvikas. Fokus är lager av handelsvaror även om de grundläggande reglerna är tillämpliga på alla typer av lager.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Denna kurs vänder sig till dig som är redovisningskonsult, medarbetare på en ekonomiavdelning eller revisor och som behöver en repetition inför praktiskt arbete med lager men också för de som är nya inom området.

Lärare: Johan Månsson, redovisningsspecialist

Kursinnehåll

 • Definition av lager
 • Anskaffningsvärde
 • FIFU
 • Bruttovinstmarginalmetoden
 • Nettoförsäljningsvärde
 • Inkuranstrappa
 • Lägsta värdets princip
 • Skillnader mellan K2 och K3
 • Vanliga brister och frågeställningar vid redovisning av handelslager

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskap och förståelse för redovisning. Detta kan du få genom våra distanskurser eller genom våra lärarledda bokslutskurser

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari

Uppkoppling

2Mbit/sek

Aktuellt just nu