Redovisning av värdepapper

Kurstillfällen

16 januari
1 200 kr
Webbinarium
Tid: 09:00 - 10:00

Innehåll

  • Allmänt om redovisning av finansiella tillgångar och skulder och då inte bara kundfordringar och låneskulder
  • Seminariet behandlar enbart finansiella tillgångar och skulder värderade enligt K2 och utifrån anskaffningsvärde enligt K3. Lite extra fokus ges åt vissa delar i K2 eftersom det där finns tvingande bestämmelser
  • Olika företeelser illustreras med exempel

Skräddarsy din egen webbinarieserie

Skräddarsy din egen webbinarieserie 
Webbinariet kan kombineras med andra avsnitt. Ju fler du väljer, ju lägre pris/tillfälle.

Skräddarsy din webbinarieserie