Redovisning av finansiella tillgångar

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
Inspelning från 16 januari 2018
1 200 kr
Webbinarium
Lärare: Eva Törning
Fler kurstillfällen

Innehåll

  • Allmänt om redovisning av finansiella tillgångar och skulder och då inte bara kundfordringar och låneskulder
  • Seminariet behandlar enbart finansiella tillgångar och skulder värderade enligt K2 och utifrån anskaffningsvärde enligt K3. Lite extra fokus ges åt vissa delar i K2 eftersom det där finns tvingande bestämmelser
  • Olika företeelser illustreras med exempel

Skräddarsy din egen webbinarieserie

Skräddarsy din egen webbinarieserie 
Webbinariet kan kombineras med andra avsnitt. Ju fler du väljer, ju lägre pris/tillfälle.

Skräddarsy din webbinarieserie

Programinnehåll

Redovisning av värdepapper

Datum: 16 januari 2018
Föreläsare: Eva Törning, redovisningsspecialist
  • Allmänt om redovisning av finansiella tillgångar och skulder och då inte bara kundfordringar och låneskulder
  • Seminariet behandlar enbart finansiella tillgångar och skulder värderade enligt K2 och utifrån anskaffningsvärde enligt K3. Lite extra fokus ges åt vissa delar i K2 eftersom det där finns tvingande bestämmelser
  • Olika företeelser illustreras med exempel

Lärare

Eva Törning

Redovisningsspecialist, Grant Thornton Sweden AB
Eva Törning, redovisningsspecialist och huvudansvarig för redovisningsfrågor på Grant Thornton. Eva är ledamot av FARs policygrupp för redovisning. Sedan många år är hon en uppskattad föreläsare och lärare, på FAR. Eva är också författare av ett stort antal artiklar och böcker, bland annat i Balans.