Redovisning av immateriella anläggningstillgångar – K2 och K3

Nyhet

Lär dig hur immateriella tillgångar ska redovisas, värderas och i övrigt hanteras i årsredovisningen med de svårigheter som finns. Denna onlinekurs ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas med utgångspunkt i K3 men även i K2.

Pris 1 500 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Denna kurs hjälper dig att förstå grunderna för immateriella tillgångar som gränsdragningar till andra tillgångsslag, kriterier för aktivering och klassificering. Kursen går också igenom hur man hanterar svårare praktiska frågeställningar som t.ex. vad som får räknas till anskaffningsvärdet, klassificering av en tillgång med både materiella och immateriella delar, hur nedskrivningsprövning ska ske, hur egenupparbetade immateriella tillgångar ska redovisas och om det är tillgångar som är delvis internt upparbetade och delvis förvärvade.

Kursen utgår från K3 och där skillnader finns mot K2 behandlas det särskilt.

Kursen innehåller

 • föreläsningar
 • övningsuppgifter
 • tydliga exempel på tillämpning.

Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna av kursen.

Den här kursen vänder sig till dig som är revisor eller redovisningskonsult och som arbetar huvudsakligen med K2 eller K3-företag där immateriella tillgångar kan förekomma.

Lärare: Johan Månsson, redovisningsspecialist

Kursinnehåll

 • Grundläggande begrepp
 • Redovisning av förvärvade och egenutvecklade immateriella tillgångar
 • Kostnadsförings- och aktiveringsmodellen
 • Klassificering
 • Redovisning av tillgångar med både materiella och immateriella delar
 • Redovisning av tillgångar så är både internt upparbetade och förvärvade
 • Avgränsningar vid aktivering i forsknings- och utvecklingsfas
 • Beräkning av anskaffningsvärde förvärvade respektive internt upparbetade
 • Avskrivningar
 • Nedskrivningar
 • Uppskrivningar
 • Fond för utvecklingsutgifter
 • Noter och upplysningar
 • Skillnader mellan K2 och K3

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 45 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari

Uppkoppling

2Mbit/sek

Tips!

Den här kursen ingår i Utbildningspaket online