Redovisning av finansiella placeringar

Nyhet

Lär dig hantera, värdera och redovisa finansiella placeringar i årsredovisningen. Den här onlinekursen ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas i framförallt K2 men även i K3.

Pris 1 500 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen hjälper dig att förstå hur aktier, värdepappersportföljer, kapitalförsäkringar, obligationer och utländska valutor ska hanteras praktiskt i redovisningen. Kursen går igenom generella frågor som anskaffningsvärde, lägsta värdes princip, nedskrivningsprövning, avgränsning mot omsättningstillgångar, mm. Men kursen går också igenom mer specifika regler för de olika typerna av tillgångar samt hur bl.a. portföljer och fondandelar hanteras i den löpande redovisningen och i bokslutet. 

Kursen utgår från K2 men även detta kan även tillämpas på K3 enligt traditionell redovisning av finansiella placeringar.

Onlinekursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper, och avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Den här kursen vänder sig till dig som är revisor eller redovisningskonsult och som arbetar huvudsakligen med K2-företag där finansiella placeringar kan förekomma.

Lärare: Johan Månsson, redovisningsspecialist

Kursinnehåll

  • Generella frågor K2
  • Aktier och andelar
  • Särskilt för aktier
  • Olika typer av investeringar
  • Redovisning av enskilda värdepapper respektive värdepappersportfölj
  • Redovisning av fondandel/kapitalförsäkring
  • Redovisning av obligationer
  • Hantering av utländska valutor
  • Skillnader mellan K3 och K2

FAR rekommenderar

Onlineverktyg