Redovisning av finansiell leasing – K3

Nyhet

Lär dig grunderna för vad finansiell leasing är och hur du ska hantera det enligt K3 ur leastagarens perspektiv. I kursen får du tydliga exempel med olika komplexitet på hur beräkningar ska ske och hur leasingavtalen ska redovisas utifrån detta.  

Pris 1 500 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en fördjupad förståelse för hur finansiella leasingavtal ska hanteras i redovisningen. Du får grundläggande kunskap kring vad som utgör finansiell leasing, vilka som ska redovisa finansiell leasing och de konceptuella principerna för hur redovisning ska ske.

Du får även en genomgång av mer detaljerade frågeställningar: hur implicit ränta ska beräknas, gränsdragningsfrågor mellan operationell och finansiell leasing och de indikatorer som finns. Kursen innehåller två exempel:

 • det första går igenom de grundläggande principerna i enkla fall och
 • det andra exemplet är ett mer komplext fall där det bland annat illustreras att avgifterna betalas i förskott, det finns en variabel leasingavgift, det finns ett garanterat restvärde och en direkt anskaffningsutgift.

Onlinekursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Den här kursen vänder sig till dig som är revisor eller redovisningskonsult och som arbetar med K3-företag där finansiella leasing kan förekomma.

Lärare: Johan Månsson, redovisningsspecialist

Kursinnehåll

 • Klassificering operationella och finansiella leasingavtal
 • Lagrum
 • Grundläggande principer för redovisning av finansiella leasingavtal
 • Implicit ränta och marginell låneränta
 • Klassificering och indikatorer
 • Minimileasavgifter
 • Förskott av leasingavgifter
 • Variabla leasingavgifter
 • Direkta anskaffningsutgifter för leasade tillgångar
 • Noter och upplysningar

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari

Uppkoppling

2Mbit/sek

Tips!

Den här kursen ingår i Utbildningspaket online