Praktisk revision

Nyhet

Vad är det som i praktiken gör en revison tillräckligt bra?
Denna kurs ger dig inte bara metodiken utan framförallt praktiska exempel på hur revisionen har en röd tråd från förståelse till genomförande och allt däremellan. Du får dokumentationsexempel som är möjliga att tillämpa oavsett vilket revisionsprogram du använder.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Datum 29 januari
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Bengt Skough, Samuel Ekdahl
Datum 27 februari
Pris 6 300 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Bengt Skough, Samuel Ekdahl
Datum 14 mars
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen utgår från den process som FAR har tydliggjort utifrån ISA och lämpar sig väl att genomföra efter kursen Effektiv revision. Föreläsarna går igenom processen och visar på praktisk tillämpning utifrån ett antal praktikfall.

I kursen får du svar på hur du får tillräcklig förståelse för verksamheten och hur du använder den för en effektiv riskanalys. Utifrån riskanalysen visar vi på hur de vanligaste riskerna kan hanteras utifrån ett anpassat granskningsprogram som effektiviserar revisionen. Du får också exempel på hur granskningsprogram för poster med låg risk kan se ut. Slutligen får du även exempel på genomförd granskning och vilka typer av urval som kan göras för att få tillräckliga revisionsbevis utifrån bedömd risk.

Efter genomförd kurs har du tydliga exempel på hur du både kan effektivisera och höja kvaliteten i dina revisioner genom att tillämpa metodiken i ditt revisionsprogram.

Kursen Effektiv revision ger dig en bredare förståelse för metodiken och tillämpning av olika moment i revisionen medan denna kurs ger dig en djupare förståelse för processen och ännu mer konkret tillämpning av de olika momenten.

 

Kursinnehåll

Kursen innehåller delar som bevarar bland annat följande frågor:

  • Hur en effektiv metodik ser ut som samtidigt skapar god kvalitet i revisionen
  • Vilken förståelse du behöver för kundens verksamhet och vilka som är nyckelfrågorna
  • Hur du gör en riskanalys i praktiken
  • Hur du utformar ett effektivt granskningsprogram utifrån bedömd risk
  • På vilket sätt du kan använda kontrollgranskning i mindre företag
  • Vanliga tekniker för granskning av risker i kontanthantering, periodisering av intäkter, värdering av lager, mm.
  • Hur du väljer ut hur mycket som behöver granskas

Lärare

Samuel Ekdahl

Auktoriserad revisor, Revisionsbyrån Venemyr AB
Auktoriserad revisor, Revisionsbyrån Venemyr AB Samuel är auktoriserad revisor med erfarenhet från flera olika byråer och revisionsverktyg. Samuel arbetar främst med mindre och medelstora företag.

Bengt Skough

Revisor, FAR AB
Bengt är godkänd revisor och arbetar på FAR där han ingår i en expertgrupp som bl.a. jobbar med medlemsrådgivning. Han har varit verksam inom branschen sedan 1979 och har under åren skapat sig ett omfattande kontaktnät med FAR:s medlemmar runt om i landet vilket gett honom en bred kunskap och djup förståelse för de aktuella branschfrågor som främst berör mindre och medelstora revisions- och redovisningsbyråer.