Penningtvätt

I din roll som revisor, konsult eller rådgivare har du skyldighet att planera för att upptäcka, uppmärksamma och rapportera in fall som berör penningtvätt. Onlinekursen ökar din medvetenhet kring detta högaktuella ämne med de senaste lagändringarna.

Pris 3 400 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Lärare: Ulf Sandlund, Åsa Lenhoff
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Utbildningen är uppdaterad med det fjärde penningtvättsdirektivet och tar upp grundläggande principer i penningtvättslagen samt hur egen och kunders verksamhet påverkas. Du kommer lära dig vilka krav som ställs och vad som kan utgöra misstänkta ageranden samt hur dessa ska hanteras.

 • Vilka åtgärder behöver du vidta mot alla kunder för att uppfylla kraven i penningtvättslagen?
 • När ska du vidta ytterligare åtgärder?
 • Vilka varningssignaler finns det för penningtvätt?
 • Vad behöver du göra och vad får du inte göra om du misstänker penningtvätt?
 • Vilka sanktioner kan man utsättas för ifall man brister i sina rutiner och kontroller vad gäller penningtvätt?

Byråavtal

Genomför kursen tillsammans med kollegorna på din byrå! Lär er tillsammans, diskutera och resonera kring kursens innehåll med utgångspunkt från er egen verksamhet.

Kursen lämpar sig väl för detta då den är uppbyggd av en mängd olika scenarios att diskutera kring. Skicka in dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och diskuterar en lösning som passar.

Sagt om kursen

Tydlig genomgång, bra frågor, bra exempel från verkligheten. Tydligt upplagd kurs med bra dokumentation och bra sammanfattningar efter varje moment. Och kunskapsfrågor emellanåt gör mig aktiv, och får mig att ifrågasätta byråns rutiner och riskbedömning på ett bra sätt!

Anonym

Kursinnehåll

 • Vad är penningtvätt?
 • Regler
 • Sanktioner
 • Penningtvättens faser
 • Varningsflaggor
 • Kundkännedom
 • Transaktionsgranskning
 • Riskbedömning och utbildning

Lärare

Åsa Lenhoff

PwC
Åsa Lenhoff arbetar hos Forensic Services på PwC. Åsa har mångårig erfarenhet av att arbeta med utredningar av penningtvätt och andra typer av ekonomiska oegentligheter så som förskingringar, mutor och korruption. Åsa arbetar även med förebyggande åtgärder inom området, däribland utbildningar.

Ulf Sandlund

PwC
Ulf Sandlund är ekonom och är partner på PwC Forensic Services i Sverige. Han har mångårig nationell och internationell erfarenhet med att bistå klienter med utredningar kring penningtvätt och andra finansmarknadsbrott, utformning och omstrukturering av complianceprogram för att motverka risker för korruption, karteller, sanktioner och penningtvätt. Han har bistått svenska och internationella finansiella institutioner med bla rådgivning och utbildning om åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 90 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari

Uppkoppling

2Mbit/sek

Tips!

Den här kursen ingår i Utbildningspaket online