Moms vid internationell handel

Moms vid internationell handel riktar sig till dig som framför allt kommer i kontakt med frågor som rör moms vid internationell handel med varor. Du kommer att lära dig vad det är som styr i vilket land en vara ska beskattas och vem som ska redovisa momsen för en varuförsäljning. Under kursen kommer vi även att övergripande beröra hur tjänster ska hanteras momsmässigt och särskilt beröra sådana tjänster som vanligen förekommer i samband med en varuleverans, såsom transporttjänster.

Datum 19 november
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Näringslivets Hus
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Niclas Lindgren, Ulrika Grefberg
Datum 19 november
Pris 6 500 kr
Typ Klassrum online
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en genomgång av de nya reglerna som införs 2020 och 2021. Nya och mycket hårdare krav ställs på dokumentation för att kunna visa att varor transporterats till annat land så att försäljning kan ske utan moms. Kan du inte visa det blir det svensk moms och i värsta fall skattetillägg. Reglerna påverkar framför allt gränsöverskridande handel med varor. Om ditt företag säljer varor som skickas till andra EU-länder bör du verkligen sätta dig in i dessa nya regler.

Några innehållspunkter under kursdagen:

 • Överföringar av varor kommer ibland kunna ske utan att en momsregistrering behöver ske i landet dit varorna förs
 • Hanteringen av kedjetransaktioner förenklas och blir mer förutsebar
 • Nya regler om distanshandel (internethandel) kan innebära ganska stora förändringar

Under kursen går vi igenom en mängd olika situationer och ger olika tips på hur du ska tänka för att lösa dina frågor. Vi kommer även att beröra en del av de olika synsätt som finns i olika EU-länder. Det kan ofta vara bra att i förväg ha en ide om hur en viss försäljning kommer att beskattas i ett annat EU-land, men även för att veta hur man undviker onödiga registreringar till moms i andra länder och för att undvika risk för dubbelbeskattning.

Exempel på situationer vi går igenom är bland annat:

 • Hur avgör man vad som är en vara när jag som leverantör även utför vissa tjänster?
 • Ska transportören fakturera transporten med moms? Spelar det någon roll om leveransen sker elektroniskt?

Kursinnehåll

 • Genomgång av reglerna om handel av varor både inom och utom EU
 • Regler vid import och export
 • Översiktlig genomgång av hur varor beskattas i vissa länder utanför EU
 • Redovisning och rapportering av försäljning och förvärv av varor till och från andra EU-länder
 • Översiktlig genomgång av var vissa tjänster ska beskattas, t.ex. varutransport, licenser, och andra rättigheter samt konferenser och utställningar
 • Allmänt om moms

Vi går även igenom allmänna nyheter på momsområdet som berör varusäljande bolag.

Kursen varvar föreläsning med gemensamma mindre praktikfall. Du kommer även att få möjligheten att ställa frågor som rör just ditt företag.

Lärare

Ulrika Grefberg

Partner/Skattejurist, Svalner Skatt & Transaktion KB
Ulrika är skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion i Stockholm. Hon arbetar uteslutande med momsrelateradefrågor för svenska och internationella företag.

Niclas Lindgren

Momsexpert, DHL Nordic AB
Niclas är ansvarig för skatt i Norden och Baltikum på Deutsche Post DHL. Dessförinnan jobbade han först på Skatteverket framförallt kontroll och information och därefter på Ernst & Young med rådgivning inom indirekt skatt, dvs. moms, tull och punktskatt till svenska och internationella företag.

Klassrum online

 • Starta kursen under Mina utbildningar.
 • Sändningen är igång kl. 09.15–17.30.
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar.
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in.
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen.
 • För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs.

Kolla om din dator funkar för gå utbildningen online.

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta senast 30min innan kursstart.