Moms II

Momskursen ger dig fördjupad kännedom om mervärdesskattefrågor och svårtillämpade områden.

Kurstillfällen

7-9 november
12 800 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Jan Kleerup, Niclas Lindgren

Kursbeskrivning

Kursen är indelad i fyra block:

  • Mervärdesskattesystemet/6:e momsdirektivet
  • EG-handel (varor - tjänster)
  • Bygg- och fastighetsområdet
  • Avdragsrätt

Föreläsningar varvas med övningar som löses och diskuteras gemensamt.
För varje avsnitt redovisas också de vanligaste felen i momsredovisningen.

I samtliga pass tas relevanta rättsfall upp både från svenska domstolar och EG-domstolen.

Sagt om kursen

Fantastiskt givande och inspirerande kurs som jag inte vet hur jag klarat mig utan så här länge!

Anna Svensson
Resursgruppen Ekonomi & Revision AB

Kursinnehåll

Block 1
En allmän översikt av mervärdesskattesystemet kopplat till EG-rätten med inriktning på skattskyldighet, avdragsrätt, beskattningsunderlag och redovisningsregler.

Block 2
I detta block, om EG-handel, behandlas hur mervärdesskatten redovisas vid varuhandel mellan EU-länder, och hur köpta tjänster redovisas såväl mellan EU-länder som övriga länder. Vidare behandlar vi den praktiska handläggningen i deklaration och kvartalsrapporter samt principer för återbetalning av mervärdesskatt i andra EU-länder.

Block 3
En grundlig genomgång görs av regler för mervärdesskatt i bygg- och fastighetsföretag med underrubriker som egen regi/entreprenad, frivillig skattskyldighet för uthyrning av rörelselokal och fastighetsförvaltning.

Block 4
Det fjärde blocket omfattar tre avsnitt:

  • Fördjupad genomgång av avdragsrätten vad gäller blandad verksamhet, erhållna bidrag, jämkning, representation och formella krav med mera. Dessutom behandlas såväl svenska rättsfall som EG-mål vad gäller avdragsrätt.
  • Moms i koncerner med bland annat konsekvenser av omstruktureringar, uttagsregler, aktieägarkostnader samt erhållna koncernbidrag och aktieägartillskott.
  • Principer för god redovisningssed och moms vad gäller tidpunkt för redovisning av utgående och ingående moms, utlägg, obestånd (kundförluster, ackord och konkurs) med mera.

Förkunskaper

Vi rekommenderar förkunskaper motsvarande kursen Moms I.

Lärare

Niclas Lindgren

Head of Tax Nordics and Baltics, DHL Nordic AB
Niclas är ansvarig för skatt i Norden och Baltikum på Deutsche Post DHL. Dessförinnan jobbade han först på Skatteverket framförallt kontroll och information och därefter på Ernst & Young med rådgivning inom indirekt skatt, dvs. moms, tull och punktskatt till svenska och internationella företag.

Jan Kleerup

Skattekonsult, Svalner Skatt & Transaktion KB
Jan är skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion, Stockholm. Jan arbetar uteslutande med momsrelaterade frågor för svenska och internationella företag.