Löpande bokföring

I denna onlinekurs får du kunskap om vad BFNAR 2013:2 Bokföring kräver av företaget. Kursen går igenom regelverket och tolkningar av de delar som är mest väsentliga. 

Pris 1 500 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Den löpande bokföringen är grunden i redovisningen och regleras av BFNAR 2013:2 Bokföring. Oavsett i vilken roll som du arbetar med redovisning behöver du ha kunskap och förståelse för vad som krävs av företaget för att uppfylla lagens krav. Genom denna kurs får du den kunskap som är nödvändig för ditt arbete.

Regelverket om bokföring gäller alla fysiska och juridiska personer som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Den här kursen är framtagen för att du snabbare ska kunna tillämpa regelverket på rätt sätt.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med löpande bokföring eller ska granska att företaget följer bokföringslagens krav. 

Lärare: Maria Albanese, redovisningsspecialist.

Video thumbnail
Se filmen
Löpande bokföring

Sagt om kursen

Att jag kunde ta paus om jag behövde. Kan gå tillbaka och lyssna på avsnitt. Tydlig och bra struktur, och relevant.

Kursdeltagare

Kursinnehåll

  • Inledande bestämmelser
  • Att bokföra löpande
  • Verifikationer
  • Räkenskapsinformation och dess arkivering
  • Systemdokumentation och behandlingshistorik

Förkunskaper

Denna kurs kräver inga förkunskaper.

Praktisk information

Så här kommer du igång

  • Starta onlinekursen via Mina Sidor
  • Kursen är ca 60 minuter
  • Du kan enkelt repetera avsnitt
  • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
  • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari

Uppkoppling

2Mbit/sek

Tips!

Den här kursen ingår i Utbildningspaket online