Lönekonsultexamen

Du som vill få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR behöver genomföra ett examensprov med godkänt resultat. Examensprovet hålls vid två tillfällen, en gång på hösten och en gång på våren. Provtillfället på våren kan bli inställt om inte tillräckligt många anmält sig.

Datum 6 maj
Pris 5 000 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Tid: 10:00 - 16:00
Datum 6 maj
Pris 5 000 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 10:00 - 16:00
Datum 2 november
Pris 5 000 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Tid: 10:00 - 16:00
Datum 2 november
Pris 5 000 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 10:00 - 16:00
Fler kurstillfällen

Inför lönekonsultexamen


Viktig information gällande Lönekonsultexamen 6 maj 2020

Med anledning av den pågående pandemin orsakad av Coronaviruset har FAR tagit beslut om att examensprovet den 6 maj 2020 ska ske via en digital lösning på distans.

Examensprovet kommer alltså inte att äga rum i de tidigare meddelade kurslokalerna i Stockholm och Göteborg.
Vi kommer att återkomma till anmälda deltagare med mer detaljerad information om hur detta kommer att ske.

Att få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR ger en kvalitetsstämpel och en tydlig yrkesidentitet som professionell lönekonsult.

Innan du anmäler dig till provet ska du ha ansökt om medlemskap i FAR. Först när din ansökan är godkänd kan du anmäla dig till provet.

Du ska även ha gått en av FAR anordnad Rekokurs för att bli medlem i FAR och få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR. Rekokursen kan du gå via vårt webbinarium. Inför examen rekommenderas annars att gå Förberedelsekurs inför lönekonsultexamen, en tvådagarskurs som inkluderar Rekokursen.

Länkar

 

 

Hur går examen till?

Examensprovet genomförs i en gemensam lokal under max 6 timmar (10.0016.00). Du får vid ankomst anmäla dig och uppvisa legitimation. Provfrågor och svar lämnas i det webbaserade programmet DigiExam från din egna dator, se mer information nedan. Du har således tillgång till internet för informationssökning, så en portabel extraskärm kan vara bra att ta med. Glöm inte strömkabel. I övrigt får du ta med dig de böcker och anteckningar du känner behov av. Det du inte får göra är att kommunicera via mejl, chatt eller ringa.

Under dagen bjuds på frukt, kaffe/te, juice och en lunchsmörgås.

Lönekonsultexamen är uppdelad i fyra delar:

  • Delprov 1 - Reko och konsultrollen
  • Delprov 2 - Korta fakta
  • Delprov 3 - Allmän lönekunskap
  • Delprov 4 - Beräkningar

För att bli godkänd måste du totalt ha 75% rätt och även 50% rätt på varje delprov.

Hämta programmet DigiExam

Du gör provet på din egen dator och du behöver ladda ner programmet DigiExam. Här kan du ladda ned programvaran  https://www.digiexam.com/support/downloads-for-students/ och instruktioner hämtar du här (PDF).

Säkerställ att du kan skriva provet digitalt från din dator i god tid före examen genom att starta DigiExam och använda kod till ett testprov:
88 85 67 427. Vid problem får du höra av dig till projektledaren.