Ledarskapsutbildning för ekonomer

Nyhet

Målet med utbildningen är att göra dig som är ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende.

Nästa kurstillfälle planeras till våren 2020. Skicka gärna in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Datum Våren 2020
Pris 19 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Intresseanmälan

Vi jobbar med att ta fram datum till kursen. Lämna dina kontaktuppgifer i en intresseanmälan så hör vi av oss när vi har allt på plats. 

Intresseamälan är inte bindande.

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Forskning visar att ledarskapet blir allt viktigare för verksamhetens resultat. En ledares förståelse för perspektiven "Strategi-Kultur-Struktur" är avgörande för verksamhetens framgång och medarbetarnas engagemang och välmående.

Video thumbnail
Se filmen
Tommy Roos

Det övergripande målet med ledarskapsutbildningen är att göra dig som är ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende.

”Ledarskap är en viktig del av ekonomernas vardag. Det är ändå inte helt ovanligt att man som ekonom lägger mycket tid på sin specialistroll, dvs. att man arbetar mycket med siffor, då man istället borde fokusera lite mera på ledarskapet för att kunna engagera medarbetarna och på så sätt utveckla företagets affär. Med denna nya ledarskapsutbildning hoppas vi därför kunna hjälpa dig att utveckla dig i din ledarroll i din verksamhet.” –  Carin Jonsson, produktchef FAR.

Du får en ökad förmåga att leda mer medvetet och viljestyrt, samtidigt som du utvecklar din egen systematik för ditt ledarskap. Som ledare kan du ha flera roller; chef, specialist och administratör. I denna ledarskapsutbildning för ekonomer får du en ökad förmåga för hur du ska agera i dessa roller utifrån vad verksamheten och dina medarbetare behöver.

Du kommer öka din förståelse för hur lönsamhet hänger ihop med medarbetarnas engagemang och välmående och hur du kan påverka det med ditt ledarskap, för att slutligen kunna tillämpa ett effektfullt ledarskap.

Programmet är uppdelat på två träningstillfällen som sträcker sig över ungefär en månad. Vi tränar på de aktuella utmaningar som du har. Du bygger din egen handlingsplan utifrån behoven hos dig och i din verksamhet. På så sätt kommer du att kunna omsätta programinnehållet till verksamhetsnytta.

Din vardag och dina utmaningar i kombination med vår samlade erfarenhet utgör grunden för hela programmet. Under programmet väljer du som deltagare en coach från din egen organisation i syfte att stötta dig i din utveckling.

Kursmål
Ledarskap börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Du får en ökad förmåga att leda mera medvetet och viljestyrt samtidigt som du utvecklar ditt struktur- och personburna ledarskap.

Utbildningen är ett samarbete mellan FAR och Mindset.

Kursinnehåll

Vi inleder med att skapa en förståelse för ditt eget ledarskap och ditt uppdrag. Du ökar din förmåga att kommunicera tydligt och övertygande på ett sätt som skapar motivation, engagemang och ökad förståelse för vad som ska göras, hur det ska gå till och vad som ska uppnås.

Exempel på innehåll

  • Personliga ledarskapet – få andra att lyckas
  • Att få tiden att räcka till – vad gör jag av tiden som finns till hands
  • Chefsrollens utmaningar – egna och andras förväntningar
  • Öka tydligheten med effektiv och anpassad kommunikation
  • Samtalsverktyg för – coaching och kommunikation
  • Engagemang och motivation hos medarbetare
  • Att leda individer utifrån deras vilja och förmåga
  • Konsten att leda på distans
  • Att delegera. Vad det är och hur man gör

Bekanta dig med kursens lärare Tommy Roos.