Ledarskapsutbildning för ekonomer

Målet med utbildningen är att göra dig som är ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. 

Programmet är uppdelat på två träningstillfällen (3 dagar) som sträcker sig över ungefär en månad.

 • 15–16 september + 15 oktober
 • 14–15 april + 20 maj
Datum 15-16 september
Pris 19 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Mindset AB
Tid: 09:00 - 17:00
Praktisk information:

Utbildningen består av tre (3) dagar. 

Lärare: Tommy Roos
Datum 14-15 april
Pris 19 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Mindset AB
Tid: 09:00 - 17:00
Praktisk information:

Utbildningen består av tre (3) dagar. 

Lärare: Tommy Roos
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Forskning visar att ledarskapet blir allt viktigare för verksamhetens resultat. En ledares förståelse för perspektiven "Strategi-Kultur-Struktur" är avgörande för verksamhetens framgång och medarbetarnas engagemang och välmående.

Du får en ökad förmåga att leda mer medvetet och viljestyrt, samtidigt som du utvecklar din egen systematik för ditt ledarskap. Som ledare kan du ha flera roller; chef, specialist och administratör. I denna ledarskapsutbildning för ekonomer får du en ökad förmåga för hur du ska agera i dessa roller utifrån vad verksamheten och dina medarbetare behöver.

Du kommer öka din förståelse för hur lönsamhet hänger ihop med medarbetarnas engagemang och välmående och hur du kan påverka det med ditt ledarskap, för att slutligen kunna tillämpa ett effektfullt ledarskap.

Programmet är uppdelat på två träningstillfällen (3 dagar) som sträcker sig över ungefär en månad.

 • 15–16 september + 15 oktober
 • 14–15 april + 20 maj

Vi tränar på de aktuella utmaningar som du har. Du bygger din egen handlingsplan utifrån behoven hos dig och i din verksamhet. På så sätt kommer du att kunna omsätta programinnehållet till verksamhetsnytta.

Din vardag och dina utmaningar i kombination med vår samlade erfarenhet utgör grunden för hela programmet. Under programmet väljer du som deltagare en coach från din egen organisation i syfte att stötta dig i din utveckling.

Kursmål
Ledarskap börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Du får en ökad förmåga att leda mera medvetet och viljestyrt samtidigt som du utvecklar ditt struktur- och personburna ledarskap.


Utbildningen är ett samarbete mellan FAR och Mindset.

Sagt om kursen

Med kunskapen i ryggen kommer jag vara mer medveten och tänka/planera utifrån det vi lärt oss.

Innehållsrik trots bara tre dagar. Inspirerande kursledare.

Kursinnehåll

Vi inleder med att skapa en förståelse för ditt eget ledarskap och ditt uppdrag. Du ökar din förmåga att kommunicera tydligt och övertygande på ett sätt som skapar motivation, engagemang och ökad förståelse för vad som ska göras, hur det ska gå till och vad som ska uppnås.

Exempel på innehåll

 • Personliga ledarskapet – få andra att lyckas
 • Att få tiden att räcka till – vad gör jag av tiden som finns till hands
 • Chefsrollens utmaningar – egna och andras förväntningar
 • Öka tydligheten med effektiv och anpassad kommunikation
 • Samtalsverktyg för – coaching och kommunikation
 • Engagemang och motivation hos medarbetare
 • Att leda individer utifrån deras vilja och förmåga
 • Konsten att leda på distans
 • Att delegera. Vad det är och hur man gör

Lärare

Tommy Roos

Senior Business Developer, Mindset AB
Tommy Roos har många års erfarenhet i linjechefsrollen och är för närvarande seniorkonsult på Mindset, ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom Ledarskap, Projektledning, Kommunikation och Affärsmannaskap. Tommy har jobbat med kunder som Sandvik, SEB, Stena, Scania, Haglöfs, och Fastighetsbyrån m. fl. för att hjälpa dem att skapa effekt och resultat via utveckling av ledarskap och affärsmannaskapet. Tommy är också med och driver ett Tillväxtprojekt innehållande drygt 300 företag i Stockholm för företag med 1-49 anställda via Företagsakademin.

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss

FAR rekommenderar

Utbildningar

Litteratur och onlineverktyg