Kvalitetskontrollen – allt du behöver veta

Kursen vänder sig till de revisorer och byråer som ska ha kvalitetskontroll inom revision hösten 2019.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Datum 20 augusti
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Björn Bentevik, Kristian Thore
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Vi går igenom specifikt vad en kvalitetskontroll omfattar, hur kontrollanten praktiskt arbetar med olika områden, samt vad som krävs för att bli godkänd. Kontrollantens checklistor gås igenom på kursen och särskild genomgång av regelverk/praxis på svårare områden sker.

Sagt om kursen

En bekräftelse på att jag ligger relativt rätt vad avser kvalitet i min revision.

Lars-Olof Pettersson, auktoriserad revisor, LOP revision

Kursinnehåll

  • Hur går en kvalitetskontroll till? Vilka frågor och delar skall kontrollanten bedöma?Vad ska finnas på plats inför och under kontrollen?
  • Hur får en revisionsbyrå ägas, förvaltas och vara organiserad?
  • Vilka oberoendefrågor är särskilt viktiga och hur ser kraven ut?
  • Hur kontrolleras ISQC1? Vilka krav ställs på företagsledningen?
  • Vilka revisorer och vilka uppdrag omfattas av uppdragskontrollen?
  • Vilka krav ställs på ett uppdrag för att bli godkänd?
  • Vanligt förekommande områden med osäkerhet och underkännande

Lärare

Kristian Thore

Auktoriserad revisor, Baker Tilly EMK KB
Kristian Thore, auktoriserad revisor, Baker Tilly

Björn Bentevik

Auktoriserad revisor, Rådek KB
Björn Bentevik, kvalitetskontrollant och auktoriserad revisor, Rådek