Kvalitetskontrollen – allt du behöver veta

Kursen vänder sig till de revisorer och byråer som ska ha kvalitetskontroll inom revision hösten 2020.

Datum 18 augusti
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Björn Bentevik, Kristian Thore
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Vi går igenom specifikt vad en kvalitetskontroll omfattar, hur kontrollanten praktiskt arbetar med olika områden, samt vad som krävs för att bli godkänd. Kontrollantens checklistor gås igenom på kursen och särskild genomgång av regelverk/praxis på svårare områden sker.

Kursinnehåll

  • Hur går en kvalitetskontroll till? Vilka frågor och delar skall kontrollanten bedöma?Vad ska finnas på plats inför och under kontrollen?
  • Hur får en revisionsbyrå ägas, förvaltas och vara organiserad?
  • Vilka oberoendefrågor är särskilt viktiga och hur ser kraven ut?
  • Hur kontrolleras ISQC1? Vilka krav ställs på företagsledningen?
  • Vilka revisorer och vilka uppdrag omfattas av uppdragskontrollen?
  • Vilka krav ställs på ett uppdrag för att bli godkänd?
  • Vanligt förekommande områden med osäkerhet och underkännande

Sagt om kursen

En bekräftelse på att jag ligger relativt rätt vad avser kvalitet i min revision.

Lars-Olof Pettersson, auktoriserad revisor, LOP revision

Lärare

Kristian Thore

Auktoriserad revisor, Baker Tilly EMK KB
Kristian Thore, auktoriserad revisor, Baker Tilly

Björn Bentevik

Auktoriserad revisor, Rådek KB
Björn Bentevik, kvalitetskontrollant och auktoriserad revisor, Rådek