Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

Kursen ger dig en fördjupad genomgång av kvalificerade skattefrågor för aktiebolag.

Datum 30 september
Pris 6 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • Skattevolymen senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Uwe Scheele, Sofia Almén
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen är under omarbetning och innehållet kommer att publiceras senare i vår.

Lärare

Sofia Almén

Grant Thornton Sweden AB
Sofia Almén är auktoriserad skatterådgivare och jobbar på Grant Thornton’s corporate and international tax-avdelning. Sofia har närmare 15 års erfarenhet av skatterådgivning inom svensk och internationell företagsbeskattning, företagstransaktioner, omstruktureringar och avyttringar av såväl svenska som internationella koncerner.

Uwe Scheele

Skattekonsult, Grant Thornton Sweden AB
Uwe är auktoriserad skatterådgivare och kontorschef på Grant Thornton i Karlstad och är ledamot i FARs kvalitetsnämnd för skatterådgivning. Uwe har drygt 25 års erfarenhet av skatterådgivning och arbetar med såväl svensk som internationell inkomstbeskattning, med särskild inriktning på omstruktureringar, avyttringar och etablering av verksamhet i Sverige och utomlands.