Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

Kursen ger dig en fördjupad genomgång av kvalificerade skattefrågor för aktiebolag.

Datum Hösten 2020 (pris ej fastställt)
Pris 0 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Ta med dig:
  • Skattevolymen senaste utgåvan alt. FAR Online
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Video thumbnail
Se filmen
Kvalificerade-skattefrågor, Urban Kardvik

Reglerna för beskattning av aktiebolag ska aldrig styra hur en verksamhet struktureras, det affärsmässiga är alltid viktigast. Men det är ändå viktigt att veta vilka skatteeffekter som uppkommer vid olika transaktioner. Vad händer när vi etablerar verksamhet utomlands? Hur ska vi bäst avyttra en verksamhet? Under kursen går vi igenom bolagsbeskattning och vad som är viktigt att tänka på i olika situationer.

Under utbildningsdagarna tar vi bland annat upp skatteplanering på koncernnivå, både nationellt och internationellt.

Frågor i samband med köp och försäljning av verksamheter, både i form av aktier i bolag eller inkråm. Omstrukturering av koncerner, vad är möjligt och hur ska ett företag bäst struktureras? Hur ska finansieringen läggas upp, särskilt mot bakgrund av de avancerade reglerna om ränteavdragsbegränsningar? Vilka frågeställningar ställs bolaget inför i samband med etablering utanför Sverige? Vi kommer även att gå igenom sambandet mellan redovisning och beskattning samt frågor kring incitamentsprogram för anställda.

I relevanta fall kopplar vi ihop de skatterättsliga frågorna med hur redovisningen och deklarationen påverkas.

Efter kursen kommer du att ha en övergripande kunskap om hela bolagsbeskattningens område. Du kommer veta vilka relevanta frågeställningar som är viktiga i situationer som till exempel förvärv, försäljningar av bolag eller verksamhet, etablering utomlands och finansiering.

Kursen passar dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsansvarig i ett aktiebolag eller är rådgivare eller revisor. Kursen är lämplig både för de som arbetar med bolag som uteslutande har verksamhet i Sverige och de som har ett eller flera bolag utomlands.

Under kursen kommer vi gå igenom skattereglerna kopplade till praktiska situationer som är vanligt förekommande i bolagen.

Lärare

Urban Kardvik

Skattekonsult, Grant Thornton Sweden AB
Urban är verksam som skattekonsult auktoriserad skatterådgivare vid Grant Thornton i Stockholm och har lång och stor praktisk erfarenhet av de frågor som behandlas på kursen.

Johanna Wiklund

Skattekonsult, Grant Thornton Sweden AB
Johanna arbetar som skattejurist och är auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton.